Pogoji uporabe

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne trgovine BRILJANT Slovenija

Veljavnost splošnih pogojev

I.

Ti Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju »splošni pogoji«) veljajo za vse nakupe blaga, ki jih potrošnik ali druga oseba opravi preko spletnega mesta www.briljant.si (v nadaljevanju »spletna trgovina«), v času veljavnosti teh splošnih pogojev, skladno z določilom 120. člena Obligacijskega zakonika.

Ti splošni pogoji urejajo pogodbeno razmerje med samostojnim podjetnikom Anja Fijavž s.p., Na vasi 12b, 3205 Vitanje (v nadaljevanju »prodajalec«) ter posameznim kupcem, v kolikor ni s pisnim sporazumom ali prodajalčevo navedbo posebnih pogojev prodaje za posamezni izdelek izrecno določeno drugače. Prodajalec zavrača vse ponudbe za sklenitev posla pod drugačnimi pogoji, kot izhajajo iz določil teh splošnih pogojev, razen v kolikor nedvomno potrdi njihov sprejem v pisni obliki.

Šteje se, da se kupec z oddajo naročila za nakup blaga v spletni trgovini strinja s splošnimi in posebnimi pogoji prodaje posameznega blaga.

Podatki o prodajalcu

II.

Spletno prodajo na www.briljant.si izvaja samostojni podjetnik Anja Fijavž s.p., Na vasi 12b, 3205 Vitanje, ki je bil vpisan v Poslovni register Slovenije pri registrskem organu Ajpes, izpostava Celje, dne 1.9.2013 z matično številko 6432620000. Prodajalec je zavezanec za plačilo DDV, z identifikacijsko številko SI19483511.

Predmet pogodbe

III.

Predmet pogodbe, ki jo skleneta kupec in prodajalec s sprejemom kupčevega naročila je blago, ki ga v naročilu specificira kupec, v količinah ki jih v naročilu določi kupec ter z lastnostmi, kot izhajajo iz opisa blaga v spletni trgovini.

Jezik pogodbe

IV.

Pogodbo je mogoče skleniti v slovenskem jeziku. Pogodba je lahko na podlagi predhodnega dogovora sklenjena tudi v drugem obema pogodbenima strankama jasno razumljivem jeziku.

Cena

V.

Za nakup v spletni trgovini veljajo cene, označene ob posameznem izdelku v spletni trgovini v trenutku oddaje naročila. V kolikor ni ob navedbi cene izrecno navedeno drugače, vsebujejo navedene cene DDV v zakonsko predpisani stopnji. Morebitni stroški obdelave naročila ter odpošiljanja se obračunajo ločeno. Prodajalec si pridržuje pravico enostranskega spreminjanja cen. Spremenjene cene veljajo za vsa naročila, oddana po trenutku objave spremenjene cene dalje. Sprememba cen ne vpliva na že oddana naročila.

Vse objavljene spletne cene v vseh vrstah ponudb veljajo le za nakup preko spletne trgovine www.briljant.si.

Plačilo in dostava

VI.

V spletni trgovini www.briljant.si so na voljo naslednji načini plačila:

-      po povzetju – z gotovino (provizijo poštne nakaznice krije kupec). Kupec prejme račun skupaj z blagom. Računu in blagu je priložena položnica, ki jo kupec poravna poštnemu uslužbencu. Pri plačilu po povzetju kupcu GLS zaračuna vplačnino oziroma stroške nakazila po veljavnem ceniku GLS. Ta strošek ni zajet v vrednost naročila.

Partner GLS Paketna trgovina Petrol, prejemniku paketa dodatno zaračuna storitev vročitve paketa in storitev obdelave odkupnine za pakete s plačilom po povzetju v višini za vsak predan paket. Partner GLS Paketna trgovina OMV in Tobačna 3Dva prejemniku zaračunata storitev obdelave odkupnine za pakete s plačilom po povzetju, za vsak predan paket. 

-      po predračunu, ki ga prejme kupec po obdelavi naročila. Prodajalec bo odposlal blago v dogovorjenem roku po plačilu predračuna.

Kupec se z oddajo naročila zavezuje plačati naročeno blago, pripadajoče stroške dostave ter stroške plačilne transakcije. Kupec se zavezuje ob prejemu blaga embalažo in blago nemudoma pregledati za morebitne vidne poškodbe ali nepravilnosti, ki bi bile lahko posledica poškodbe ali izgube blaga v transportu ter zapisati morebitne pomanjkljivosti na spremno dokumentacijo izvajalca poštnih storitev.

VII.

Predvideni rok dobave je naveden ob opisu izdelka v spletni trgovini. Navedeni rok dobave predstavlja oceno časa, potrebnega za dostavo blaga kupcu, pod predpostavko običajnega obsega prodajalčevega poslovanja ter običajnega načina izvajanja poštnih storitev. Prodajalec se v navedenih pogojih zavezuje odposlati blago na zalogi najkasneje v 3 delovnih dneh po prejetju naročila oz. po prejetem plačilu v primeru izdelave predračuna, blago ki ni na zalogi pa nemudoma po prejemu ustrezne zaloge.

V kolikor bi zaradi nenadnega povečanja naročil za posamezni artikel, za katerega je v spletni trgovini navedeno, da je na zalogi, ali iz drugih utemeljenih razlogov zaloga posameznega artikla pošla, ter bi bila zato pravočasna dobava blaga nemogoča ali povezana z nesorazmernimi stroški, se rok dobave ustrezno podaljša. Prodajalec bo v takem primeru kupca obvestil o predvidenem roku dobave ter mu v primeru, da bi bil predvideni rok dobave daljši kot 30 dni ponudil razvezo sklenjene pogodbe. Prodajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala kot posledica zamude iz razlogov, ki ne izhajajo iz sfere prodajalca, temveč izhajajo iz sfere izvajalca poštnih storitev ali prodajalčevih dobaviteljev.

VIII.

Prodajalec bo kupcu poslal naročeno blago po pošti z uporabo storitev GLS na naslov, kot ga navede kupec ob oddaji naročila. Kupec prejme blago dostavljeno na naslov v skladu s pravili izvajalca poštnih storitev, na katere prodajalec nima vpliva. Prodajalec ne odgovarja za ravnanje izvajalca poštnih storitev. V kolikor ni v spletni trgovini za posamezni izdelek izrecno določeno drugače, nosi vse stroške dostave kupec. Prodajalec zaračuna kupcu stroške dostave hkrati s pogodbeno dogovorjenim blagom. Prodajalec ni dolžan dostaviti blaga pred prejemom plačila stroškov dostave. V kolikor ni izrecno dogovorjeno drugače, prodajalec ne pošilja blaga na naslove izven Republike Slovenije. V kolikor se kupec in prodajalec dogovorita za pošiljanje blaga na naslov izven Republike Slovenije, se za višino poštnine ter druge okoliščine dostave blaga ne uporabljajo določila teh splošnih pogojev ali pogoji, navedeni v spletni trgovini, temveč se pogodbeni stranki o tem dogovorita posebej.

V kolikor ni pri posameznem artiklu v spletni trgovini navedeno drugače, se stroški pošiljanja blaga obračunavajo po sledeči tarifi:

-      vrednost nakupa po predračunu do 120 EUR (z DDV) – 4,95 EUR

-      vrednost nakupa po povzetju do 120 EUR (z DDV) – 5,95 EUR

-      vrednost nakupa nad 120 EUR (z DDV) - brezplačna dostava

Partner GLS Paketna trgovina Petrol, prejemniku paketa dodatno zaračuna storitev vročitve paketa po ceniku in storitev obdelave odkupnine za pakete s plačilom po povzetju po ceniku, za vsak predan paket. Partner GLS Paketna trgovina OMV in Tobačna 3Dva prejemniku zaračunata storitev obdelave odkupnine za pakete s plačilom po povzetju po ceniku, za vsak predan paket. 

Pravica odstopa potrošnika od pogodbe

IX.

Kupec, ki je potrošnik, ima skladno ter v mejah določil Zakona o varstvu potrošnikov pravico, da v štirinajstih dneh prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Navedeni rok prične teči z dnem prejema blaga, kateremu bodo priložene tudi podrobnejše informacije o načinu in pogojih vračila blaga, skladno z določilom 43c členom Zakona o varstvu potrošnikov. Kupec nima pravice odstopa od pogodbe za tiste izdelke, za katere tako določa zakon. Strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga; blago je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 30 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe. Blago mora biti vrnjeno nepoškodovano in v nespremenjeni količini. Prodajalec vrne kupcu prejeta plačila takoj ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Prodajalec ne sprejema pošiljk z odkupnino. Prodajalec ne izvaja izplačil za blago, za katerega ni nesporno ugotovljeno, da je bilo kupcu dobavljeno s strani prodajalca na podlagi pogodbe sklenjene na daljavo, zato naj kupec odstopni izjavi priloži kopijo računa.

Kupec poda prodajalcu odstopno izjavo po pošti na naslov podajalca (Anja Fijavž s.p., Na vasi 12b, 3205 Vitanje) ali na kontaktni e-naslov (info@briljant.si). Vračilo prejetega blaga na naveden naslov v 14-ih dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od pogodbe. Blago mora biti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Kupec odgovarja za poškodbe, izgubo ali uničenje blaga, nastalo po njegovi krivdi.

Naročanje

X.

Registracija kupca za nakup v spletni trgovini briljant.si ni neobhodno potrebna. Naročilo lahko odda tudi tako, da vnese vse potrebne podatke za oddajo naročila. V primeru registracije v sistem spletne trgovine, obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, ter geslo, ki služita za identifikacijo uporabnika s strani spletne trgovine.

Nakup v spletni trgovini slowianka-nails.si opravite v naslednjih petih korakih.

Vsebina v obdelavi.

Kupec po oddanem naročilu po e-pošti prejme povzetek naročenih izdelkov. Registriranemu kupcu so na spletni strani ponudnika vselej dostopni podatki o statusu in vsebini naročila.

Pomoč pri naročanju

XI.

Če kupcu naročanje preko spletne trgovine dela težave, lahko naročilo odda tudi po e-pošti info@briljant.si ali po telefonu 031 631 981 (od ponedeljka do petka od 9-15h, razen praznikov).

Pomoč pri registraciji

XII.

V primeru, da se kupec želi registrirati v spletno trgovino slowianka-nails.si, desno zgoraj poišče kategorijo Uporabnik. Klikne na Registriraj se in sledi navodilom. Po potrditvi registracije kupec po e-pošti prejme geslo, ki ga uporablja za naslednje prijave. V primeru pozabe gesla kupec izbere opcijo Ste pozabili geslo in sledi navodilom.

V primeru, da geslo kupcu ni vidno med prejeto e-pošto, naj preveri mapo »Spam« oziroma Nezaželjeno oziroma Vsiljeno pošto.

Hramba pogodbe

XIII.

Prodajalec hrani naročilo kupca, te splošne pogoje ter drugo dokumentacijo, ki predstavlja sestavne dele pogodbe med prodajalcem in kupcem.

Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v slovenskem jeziku shranjena na strežniku v elektronski obliki in je kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu (Moj profil). Kupec ima možnost vpogleda v navedeno dokumentacijo tudi na sedežu prodajalca, po predhodni najavi.

XIV.

Predstavitev izdelkov

Prodajalec ne jamči za pravilno predstavitev izdelkov, temveč zgolj za verodostojno posredovanje podatkov iz uradnih katalogov dobaviteljev izdelkov.

Fotografije izdelkov so zgolj simbolične ter niso namenjene predstavitvi izdelkov.

Spori

XV.

Vse morebitne spore, med kupcem in prodajalcem bosta stranki poizkušali reševati sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Celju.

Izdelek dodan v seznam želja
Izdelek dodan v primerjavo

Stran uporablja piškotek za pravilno delovanje - VEČ O TEM