Avtorske pravice

S to spletno stranjo upravlja podjetnik Anja Fijavž s.p. (v nadaljevanju »upravljalec«) Vse vsebine, informacije, slike in drugi dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so avtorska dela v lasti upravičenega imetnika. Uporaba avtorskih del brez predhodnega pisnega soglasja avtorja ni dovoljena.

Pridržki

Upravljalec se trudi zagotavljati točnost, celovitost in ažurnost podatkov, vendar pa za njihovo točnost, celovitost in ažurnost ne odgovarja in zato njihovo nadaljnjo uporabo brez predhodne preveritve ne priporoča in ne prevzema kakršenkoli obveznosti, ki bi nastala zaradi uporabe podatkov ali zanašanja na podatke, navedenih na teh spletnih straneh. Uporaba katerekoli informacije za drugačne namene, kot je na voljo na teh spletnih straneh ali v drugačnem kontekstu je dopustna zgolj na lastno odgovornost, zato upravljalec ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz tega in iz tega naslova prav tako ne prevzema nikakršne odgovornosti. Upravljalec tudi ne prevzema nobene odgovornosti v povezavi s posledicami, ki jih povzročijo informacije, vsebovane na teh spletnih straneh.

Upravljalec si pridržuje pravico do sprememb vsebin teh spletnih straneh kadarkoli na kakršenkoli način in ne glede na razlog, brez predhodnega opozorila pri čemer ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Podjetje Anja Fijavž s.p. ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne viruse ali drugo škodljivo programsko vsebino, ki bi se k uporabnikom prenesla s teh spletnih strani in hkrati priporoča, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ter škodljive programske vsebine ustrezno zavarujejo pred prenosom informacij s te spletne strani z uporabo ustreznih programov.

Upravljalec ne odgovarja za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij . Niti upravljalec, niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, zato tretjim osebam ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Upravljalec si pridržuje pravico, da uporabnike iz teh spletnih strani napoti na druge strani svetovnega spleta pri čemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za vsebino teh spletnih strani, na katere nima vpliva.

Varovanje zasebnosti

Upravljalec spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene prek spletnega informacijskega sistema www.briljant.si skrbno varoval in jih brez vaše privolitve ne bo posredoval tretji osebi oziroma jih uporabil v namene, za katere niso bili posredovani, vse skladno z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov. Ker obstajajo v spletnem informacijskem sistemu www.briljant.si določene povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso vezane na spletni informacijski sistem www.briljant.si, upravljalec izpostavlja, da ne prevzema nobene odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Da bi preprečili nepooblaščen dostop do pridobljenih podatkov ali njihovo razkritje, preprečili njihovo nepooblaščeno obdelavo in zagotovili zgolj njihovo ustrezno uporabo, uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje zbranih podatkov. Upravljalec ne more izključiti morebitne zlorabe podatkov, saj je internet navkljub varnostnim ukrepom in varnostnim komunikacijskim protokolom nepredvidljiv medij.

Piškotki (angl. Cookies)

Piškotki so informacija o vašem obisku spletnih strani. Na vaš računalnik se ob obisku spletne strani namesti piškotek (datoteka z informacijami), ki poskrbi tako za enostavnost in hitrost, hkrati pa lahko predstavlja tudi vdiranje v zasebnost oziroma možnost kasnejšega usmerjenega oglaševanja. Z omogočitvijo uporabe piškotkov na nastavitvah vašega brskalnika se strinjate z njihovo uporabo na teh spletnih straneh.

Vsebina piškotka

V piškotku so osnovni podatki o vašem obisku določene spletne strani. Najprej je ime vašega računalnika oziroma vaše ime ter ime obiskane spletne strani. Vsebina piškotka se shrani na vašem računalniku v posebni mapi. Z dvakratnim klikom na datoteko dobimo podrobnejše informacije o obiskani spletni strani, datumu in uri obiska. Vsi ti podatki so shranjeni tudi pri upravljavcu spletne strani, ki ste jo obiskali. Na ta način se lahko izve marsikaj o strojni opremi vašega računalnika in uporabi interneta – ti podatki se uporabljajo za sprotno nadgrajevanje spletnih strani in prilagajanje zahtevam uporabnikov.

Piškotke lahko vsak uporabnik sam z določenimi nastavitvami samostojno in brez zadržkov briše, izključuje oziroma jih pogojno uporablja. V osnovi so brskalniki nastavljeni tako, da piškotke sprejemajo, zavračajo pa nastavljanje piškotkov, ki ne izvirajo iz področja zapisanega v naslovni vrstici.

Za vse dodatne informacije in pojasnila se obrnite na:

Anja Fijavž s.p.

Na vasi 12b

3205 Vitanje

  

Matična številka: 6432620000

Telefon: 031 631 981

E-pošta: info@briljant.si

Spletna stran:  http://www.briljant.si

Izdelek dodan v seznam želja
Izdelek dodan v primerjavo

Stran uporablja piškotek za pravilno delovanje - VEČ O TEM