Nakupovalna košarica: Košarica je prazna

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne trgovine Briljant

Veljavnost splošnih pogojev

I.

Ti Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju »splošni pogoji«) veljajo za vse nakupe blaga, ki jih potrošnik ali druga oseba opravi preko spletnega mesta www.briljant.si (v nadaljevanju »spletna trgovina«), v času veljavnosti teh splošnih pogojev, skladno z določilom 120. člena Obligacijskega zakonika.

Ti splošni pogoji urejajo pogodbeno razmerje med samostojnim podjetnikom Anja Fijavž s.p., Na vasi 12b, 3205 Vitanje (v nadaljevanju »prodajalec«) ter posameznim kupcem, v kolikor ni s pisnim sporazumom ali prodajalčevo navedbo posebnih pogojev prodaje za posamezni izdelek izrecno določeno drugače. Prodajalec zavrača vse ponudbe za sklenitev posla pod drugačnimi pogoji, kot izhajajo iz določil teh splošnih pogojev, razen v kolikor nedvomno potrdi njihov sprejem v pisni obliki.

Šteje se, da se kupec z oddajo naročila za nakup blaga v spletni trgovini strinja s splošnimi in posebnimi pogoji prodaje posameznega blaga.

Podatki o prodajalcu

II.

Spletno prodajo na www.briljant.si izvaja samostojni podjetnik Anja Fijavž s.p., Na vasi 12b, 3205 Vitanje, ki je bil vpisan v Poslovni register Slovenije pri registrskem organu Ajpes, izpostava Celje, dne 1.9.2013 z matično številko 6432620000. Prodajalec je zavezanec za plačilo DDV, z identifikacijsko številko SI19483511.

Predmet pogodbe

III.

Predmet pogodbe, ki jo skleneta kupec in prodajalec s sprejemom kupčevega naročila je blago, ki ga v naročilu specificira kupec, v količinah ki jih v naročilu določi kupec ter z lastnostmi, kot izhajajo iz opisa blaga v spletni trgovini.

Jezik pogodbe

IV.

Pogodbo je mogoče skleniti v slovenskem jeziku. Pogodba je lahko na podlagi predhodnega dogovora sklenjena tudi v drugem obema pogodbenima strankama jasno razumljivem jeziku.

Cena

V.

Za nakup v spletni trgovini veljajo cene, označene ob posameznem izdelku v spletni trgovini v trenutku oddaje naročila. V kolikor ni ob navedbi cene izrecno navedeno drugače, vsebujejo navedene cene DDV v zakonsko predpisani stopnji. Morebitni stroški obdelave naročila ter odpošiljanja se obračunajo ločeno. Prodajalec si pridržuje pravico enostranskega spreminjanja cen. Spremenjene cene veljajo za vsa naročila, oddana po trenutku objave spremenjene cene dalje. Sprememba cen ne vpliva na že oddana naročila.

Vse objavljene spletne cene v vseh vrstah ponudb veljajo le za nakup preko spletne trgovine www.briljant.si.

Plačilo in dostava

VI.

V spletni trgovini www.briljant.si so na voljo naslednji načini plačila:

-      po povzetju – z gotovino (provizijo poštne nakaznice krije kupec). Kupec prejme račun skupaj z blagom. Računu in blagu je priložena položnica, ki jo kupec poravna poštnemu uslužbencu. Pri plačilu po povzetju kupcu Pošta Slovenije zaračuna vplačnino oziroma stroške nakazila po veljavnem ceniku Pošte Slovenije. Ta strošek ni zajet v vrednost naročila.

-      po predračunu, ki ga prejme kupec po obdelavi naročila. Prodajalec bo odposlal blago v dogovorjenem roku po plačilu predračuna.

Kupec se z oddajo naročila zavezuje plačati naročeno blago, pripadajoče stroške dostave ter stroške plačilne transakcije. Kupec se zavezuje ob prejemu blaga embalažo in blago nemudoma pregledati za morebitne vidne poškodbe ali nepravilnosti, ki bi bile lahko posledica poškodbe ali izgube blaga v transportu ter zapisati morebitne pomanjkljivosti na spremno dokumentacijo izvajalca poštnih storitev.

VII.

Predvideni rok dobave je naveden ob opisu izdelka v spletni trgovini. Navedeni rok dobave predstavlja oceno časa, potrebnega za dostavo blaga kupcu, pod predpostavko običajnega obsega prodajalčevega poslovanja ter običajnega načina izvajanja poštnih storitev. Prodajalec se v navedenih pogojih zavezuje odposlati blago na zalogi najkasneje v 3 delovnih dneh po prejetju naročila oz. po prejetem plačilu v primeru izdelave predračuna, blago ki ni na zalogi pa nemudoma po prejemu ustrezne zaloge.

V kolikor bi zaradi nenadnega povečanja naročil za posamezni artikel, za katerega je v spletni trgovini navedeno, da je na zalogi, ali iz drugih utemeljenih razlogov zaloga posameznega artikla pošla, ter bi bila zato pravočasna dobava blaga nemogoča ali povezana z nesorazmernimi stroški, se rok dobave ustrezno podaljša. Prodajalec bo v takem primeru kupca obvestil o predvidenem roku dobave ter mu v primeru, da bi bil predvideni rok dobave daljši kot 30 dni ponudil razvezo sklenjene pogodbe. Prodajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala kot posledica zamude iz razlogov, ki ne izhajajo iz sfere prodajalca, temveč izhajajo iz sfere izvajalca poštnih storitev ali prodajalčevih dobaviteljev.

VIII.

Prodajalec bo kupcu poslal naročeno blago po pošti z uporabo storitev Pošte Slovenije na naslov, kot ga navede kupec ob oddaji naročila. Kupec prejme blago dostavljeno na naslov v skladu s pravili izvajalca poštnih storitev, na katere prodajalec nima vpliva. Prodajalec ne odgovarja za ravnanje izvajalca poštnih storitev. V kolikor ni v spletni trgovini za posamezni izdelek izrecno določeno drugače, nosi vse stroške dostave kupec. Prodajalec zaračuna kupcu stroške dostave hkrati s pogodbeno dogovorjenim blagom. Prodajalec ni dolžan dostaviti blaga pred prejemom plačila stroškov dostave. V kolikor ni izrecno dogovorjeno drugače, prodajalec ne pošilja blaga na naslove izven Republike Slovenije. V kolikor se kupec in prodajalec dogovorita za pošiljanje blaga na naslov izven Republike Slovenije, se za višino poštnine ter druge okoliščine dostave blaga ne uporabljajo določila teh splošnih pogojev ali pogoji, navedeni v spletni trgovini, temveč se pogodbeni stranki o tem dogovorita posebej.

V kolikor ni pri posameznem artiklu v spletni trgovini navedeno drugače, se stroški pošiljanja blaga obračunavajo po sledeči tarifi:

-      vrednost nakupa do 120 EUR (z DDV) – 3,90 EUR

-      vrednost nakupa nad 120 EUR (z DDV) - brezplačna dostava

Pošta Slovenije pri plačilu pošiljke po povzetju kupcu zaračuna strošek vplačnine (vplačilo obrazca UPN) po ceniku Pošte Slovenije.

Pravica odstopa potrošnika od pogodbe

IX.

Kupec, ki je potrošnik, ima skladno ter v mejah določil Zakona o varstvu potrošnikov pravico, da v štirinajstih dneh prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Navedeni rok prične teči z dnem prejema blaga, kateremu bodo priložene tudi podrobnejše informacije o načinu in pogojih vračila blaga, skladno z določilom 43c členom Zakona o varstvu potrošnikov. Kupec nima pravice odstopa od pogodbe za tiste izdelke, za katere tako določa zakon. Strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga; blago je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 30 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe. Blago mora biti vrnjeno nepoškodovano in v nespremenjeni količini. Prodajalec vrne kupcu prejeta plačila takoj ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Prodajalec ne sprejema pošiljk z odkupnino. Prodajalec ne izvaja izplačil za blago, za katerega ni nesporno ugotovljeno, da je bilo kupcu dobavljeno s strani prodajalca na podlagi pogodbe sklenjene na daljavo, zato naj kupec odstopni izjavi priloži kopijo računa.

Kupec poda prodajalcu odstopno izjavo po pošti na naslov podajalca (Anja Fijavž s.p., Pod Hriberco 15, 3205 Vitanje) ali na kontaktni e-naslov ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ). Vračilo prejetega blaga na naveden naslov v 14-ih dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od pogodbe. Blago mora biti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Kupec odgovarja za poškodbe, izgubo ali uničenje blaga, nastalo po njegovi krivdi.

Naročanje

X.

Registracija kupca za nakup v spletni trgovini Briljant.si ni neobhodno potrebna. Naročilo lahko odda tudi tako, da vnese vse potrebne podatke za oddajo naročila. V primeru registracije v sistem spletne trgovine, obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, ter geslo, ki služita za identifikacijo uporabnika s strani spletne trgovine.

Nakup v spletni trgovini Briljant.si opravite v naslednjih petih korakih.

1. KORAK: Po pregledu ponudbe ob želenih izdelkih kupec izbere možnost "dodaj v košarico". Pred tem izbere želeno količino. Pri vsaki izbiri se kupcu prikaže obvestilo, da je izdelek dodan v košarico. Nadaljuje lahko z nakupom (Nadaljujte nakupovanje) ali preveri izdelke v košarici (Košarica). V primeru da nadaljuje z nakupovanjem, postopek ponavlja pri vsakem želenem izdelku.

2. KORAK: Ko zaključi z izbiro izdelkov, izbere opcijo "Košarica". Vsi izbrani izdelki so zbrani v košarici. Košarico lahko že med nakupom kadarkoli preveri in v njej uredi izdelke (spremeni količine izdelkov ali jih odstrani iz seznama). Če mu ustrezajo izbrani izdelki, cene in količine izdelkov, nadaljuje z Opcijo "Uredi podatke o plačniku".

3. KORAK: Opcija "Uredi podatke o plačniku" vsebuje podatke o plačniku. Nekatera polja so obvezna (Ime, Priimek, Naslov, Poštna številka, Mesto, Država, Telefon), druga se izpolnijo po želji (Ime podjetja, Srednje ime, Naslov-dodatno polje). V primeru, da naslov dostave ni enak naslovu plačnika, lahko ureja kupec naslov dostave že v tem oknu. Ko je z vnosom zadovoljen, klikne opcijo "Shrani" oziroma "Prekliči", če z vnosom ni zadovoljen. V primeru, da naslov plačnika ni enak naslovu dostave in ga še ni uredili v oknu "Uredi podatke o plačniku", le tega lahko uredi na opciji "Dodaj/Uredi naslov. Lahko ga tudi popravi, če z prejšnjim vnosom ni zadovoljen.

4. KORAK: Naslednji korak je izbira plačila z opcijo "Izberite način plačila". Izbira med dvema opcijama: Plačilo po predračunu ali Plačilo po povzetju. Izbiro potrdi z "Shrani" ali zavrže z "Prekliči". Tudi če izbiro shrani in se premisli, lahko ponovno izbira s klikom na opcijo "Spremenite plačilo". Prebere in potrdi pogoje poslovanja ter nadaljuje z opcijo "Preverite naročilo".

5. KORAK: Kupec si lahko ponovno ogleda naročilo in če se z njim strinja, izbere opcijo "Potrdilo naročilo". Če želi kupec še kaj sporočiti, lahko sporočilo vnese pod opcijo "Komentar".

Kupec po oddanem naročilu po e-pošti prejme povzetek naročenih izdelkov. Registriranemu kupcu so na spletni strani ponudnika vselej dostopni podatki o statusu in vsebini naročila.

Pomoč pri naročanju

XI.

Če kupcu naročanje preko spletne trgovine dela težave, lahko naročilo odda tudi po e-pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali po telefonu 031 631 981 (od ponedeljka do petka od 9-15h, razen praznikov).

Pomoč pri registraciji

XII.

V primeru, da se kupec želi registrirati v spletno trgovino Briljant.si, desno zgoraj poišče kategorijo Uporabnik. Klikne na Registriraj se in sledi navodilom. Po potrditvi registracije kupec po e-pošti prejme geslo, ki ga uporablja za naslednje prijave. V primeru pozabe gesla kupec izbere opcijo Ste pozabili geslo in sledi navodilom.

V primeru, da geslo kupcu ni vidno med prejeto e-pošto, naj preveri mapo »Spam« oziroma Nezaželjeno oziroma Vsiljeno pošto.

Hramba pogodbe

XIII.

Prodajalec hrani naročilo kupca, te splošne pogoje ter drugo dokumentacijo, ki predstavlja sestavne dele pogodbe med prodajalcem in kupcem.

Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v slovenskem jeziku shranjena na strežniku v elektronski obliki in je kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu (Moj profil). Kupec ima možnost vpogleda v navedeno dokumentacijo tudi na sedežu prodajalca, po predhodni najavi.

XIV.

Predstavitev izdelkov

Prodajalec ne jamči za pravilno predstavitev izdelkov, temveč zgolj za verodostojno posredovanje podatkov iz uradnih katalogov dobaviteljev izdelkov.

Fotografije izdelkov so zgolj simbolične ter niso namenjene predstavitvi izdelkov.

Spori

XV.

Vse morebitne spore, med kupcem in prodajalcem bosta stranki poizkušali reševati sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Celju.

Iskalnik

Znamke

  Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 109 [category_name] => Pigmenti Slowianka in ostali NAIL ART efekti [category_description] =>

  Pigmenti izboljšajo pokrivnost laka ali gela. Še posebej primerni so za NAIL ART. Z dodajanjem pigmenta v gel ali lak dobiš večjo pokrivnost materiala, ki je zelo zaželena pri ustvarjanju NAIL ART-a, spreminjaš lahko svetlost ali temnost materiala ...

   

  [metadesc] => Pigmenti izboljšajo pokrivnost laka ali gela. Še posebej primerni so za NAIL ART. Z dodajanjem pigmenta v gel ali lak dobiš večjo pokrivnost materiala, ki je zelo zaželena pri ustvarjanju NAIL ART-a, spreminjaš lahko svetlost ali temnost materiala ... [metakey] => Pigmenti, pokrivnost laka ali gela, NAIL ART, spreminjanje svetlost ali temnost materiala, slowianka [customtitle] => [slug] => pigmenti [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2210 ) [childs] => Array ( ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 110 [category_name] => Čopiči Slowianka [category_description] =>

  V tej katergoriji so čopiči za različne tehnike ustvarjanja  in sonda.

   

  [metadesc] => Magični čopič NAil Art so čopiči za izjemno tanke linije. [metakey] => Magični čopič, NAil Art, izjemno tanke linije, slowianka [customtitle] => [slug] => copici-slowianka [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 4491 ) [childs] => Array ( ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 111 [category_name] => Gel sistem Slowianka [category_description] =>

  Gel, ki na nohtu ustvari edinstven izgled.

   

  [metadesc] => Gel, ki na nohtu ustvari edinstven izgled. [metakey] => Gel, noht, edinstven izgled, slowianka, truscada, plastelin gel, mirror [customtitle] => [slug] => gel-slowianka [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 4490 ) [childs] => Array ( ) ) [3] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 139 [category_name] => Pripomočki Slowianka [category_description] =>

  Pripomočki, ki jih uporabljamo pri delu z Slowianka izdelki.

   

  [metadesc] => Pripomočki, ki jih uporabljamo z ostalimi Slowianka-Truscada izdelki. [metakey] => Pripomočki, Slowianka-Truscada izdelki, cat eye [customtitle] => [slug] => pripomocki-slowianka [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2212 ) [childs] => Array ( ) ) [4] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 260 [category_name] => Prahi Slowianka [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => prahi-slowianka [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2587 ) [childs] => Array ( ) ) [5] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 264 [category_name] => Akril sistem Slowianka [category_description] =>

  Sistem akrila Slowianka nudi tekočino in tri vrste akril prahov, v original pakiranju po 10 ali 30 gramov:

  - CLEAR (prozoren akril prah)

  - COVER SKIN (kamuflažni akril prah)

  - SUPER WHITE (bel akril prah)

  [metadesc] => sistem akrila Slowianka, clear acrylic powder, cover skin acrylic powder, super white acrylic powder, liquid acrylic [metakey] => [customtitle] => [slug] => akril-slowianka [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [6] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 266 [category_name] => AKRIL - GEL sistem Slowianka [category_description] =>

  acryl gel system

   

  Video in predstavitev uporabe AKRIL-GELa po sistemu uporabe silikonskih konic ali šablon

  [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => akrilgel [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 3364 ) [childs] => Array ( ) ) [7] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 108 [category_name] => Lak geli Slowianka [category_description] =>

  Barvni gel laki Slowianka so gumijasti geli nove generacije. Njihove značilnosti nohtnim stilistom olajšajo delo. Ne tečejo v predel obnohtne kožice in so povprečne gostote. So zelo pigmentirani in se dobro sušijo tudi v debelejših slojih. Zahvaljujoč intenzivnosti barve in nasičenosti pigmentov so idealni za barvanje in NAIL ART. Primerni so tudi za uporabo v kombinaciji s transferno folijo.

  Na voljo v 57 različnih odtenkih.

   

  [metadesc] => Barvni gel laki Slowianka so gumijasti geli nove generacije. Njihove značilnosti nohtnim stilistom olajšajo delo. Ne tečejo v predel obnohtne kožice in so povprečne gostote. So zelo pigmentirani in se dobro sušijo tudi v debelejših slojih. Zahvaljujoč intenzivnosti barve in nasičenosti pigmentov so idealni za barvanje in NAIL ART. Primerni so tudi za uporabo v kombinaciji s transferno folijo. N [metakey] => Barvni gel laki, Slowianka, gumijasti geli, Ne tečejo, zelo pigmentirani, dobro sušeči, intenzivnosti barve, nasičenosti pigmentov, različni odtenki [customtitle] => [slug] => lak-geli [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 5152 ) [childs] => Array ( ) ) [8] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 267 [category_name] => Tekočine Slowianka [category_description] =>

  V tej kategoriji najdete tekočine znamke Slowianka Nail Trends, ki jih potrebujemo pri izdelavi umetnih nohtov in permanentno lakiranih nohtov. V to kategorijo spadajo primerji in cleanerji.

  [metadesc] => Tekočine znamke Slowianka Nail Trends so primerji in cleanerji. [metakey] => primer, cleaner, slowianka, slowianka nail trends [customtitle] => [slug] => tekocine2018-04-09-22-35-52 [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 4489 ) [childs] => Array ( ) ) [9] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 268 [category_name] => Baze in topi Slowianka [category_description] =>

  V tej kategoriji so na voljo baze in topi znamke Slowianka Nail Trends.

   

  Praviloma se vse baze in vsi topi v tej kategoriji uporabljajo z vsemi sistemi. Tako z gel sistemom, akril-gel sistemom, akril sistemom in sistemom permanenentnega lakiranja. 

  [metadesc] => [metakey] => base gel, top gel, slowianka [customtitle] => [slug] => baze-in-topi-slowianka [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 4488 ) [childs] => Array ( ) ) )
 • Slowianka
 • Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 62 [category_name] => UV geli FIRST GEL [category_description] =>

  UV Geli FIRST GEL so geli nemškega porekla, enostavni za uporabo in zelo obstojni. Linija je preprosta in racionalno zasnovana, tako da ima vsak gel iz te linije svoj namen. Linijo FIRST GEL je zasnovala Anna Milay.

   

   

  [metadesc] => UV Geli FIRST GEL so geli nemškega porekla, enostavni za uporabo in zelo obstojni. Linija je preprosta in racionalno zasnovana, tako da ima vsak gel iz te linije svoj namen. Linijo FIRST GEL je zasnovala Anna Milay. [metakey] => UV Geli FIRST GEL slovenija, anna milay, kamuflažni, gradilni, zaključni gel, gel za transferno folijo [customtitle] => [slug] => uv-geli-first-gel [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 3979 [1] => 2237 ) [childs] => Array ( ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 61 [category_name] => NAIL ART First Gel [category_description] =>

  Vse kar potrebujete za NAIL ART. V tej kategoriji najdete folije, konturne barve, kamenčke, bleščice ipd

  [metadesc] => Vse kar potrebujete za NAIL ART. V tej kategoriji najdete folije, konturne barve, kamenčke, bleščice ipd [metakey] => nail art, first gel, barve, kamenčki, bleščice [customtitle] => [slug] => nail-art-first-gel [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 3978 [1] => 2244 ) [childs] => Array ( ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 261 [category_name] => Gel Lak FIRST GEL [category_description] =>

  Ne glede na to, ali gre za barvno ali nohtno umetnost, je vse mogoče z barvami za gel za nohte iz First Gela.

  Tudi pri prvem nanosu je barva zelo neprosojna in se ne stika z nohtom. Lahka in gosta konsistenca omogoča kakovostno in hitro delo.

  [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => gel-lak-first-gel [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 3975 ) [childs] => Array ( ) ) [3] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 262 [category_name] => Chrome Lac FIRST GEL [category_description] =>

  Tudi pri prvem nanosu je barva zelo neprosojna in se ne stika z nohtom. Lahka in gosta konsistenca omogoča kakovostno in hitro delo

   

  [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => chrome-lac-first-gel [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 3973 ) [childs] => Array ( ) ) [4] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 60 [category_name] => Barvni geli FIRST GEL [category_description] =>

  Največja prepoznavnost First gel-a so ravno ONE STROKE barvni geli.

  Lastnosti:

  • Slikanje z ONE STROKE FIRST GELI je preprosto, kot z akrilno barvo
  • Kljub tekoči in gladki strukturi ONE STROKE FIRST GELI ne tečejo
  • ONE STROKE FIRST GELI so zelo primerni tudi za izris tankih linij in finih poslikav, uporaba in rezultat je zelo podoben risanju z akrilno barvo
  • Čeprav se ONE STROKE FIRST GELI lahko nanašajo zelo tanko, ne pokajo in se ne luščijo
  • ONE STROKE FIRST GELI so zelo pigmentirani, z njimi lahko rišemo tudi ONE STROKE tehniko. ONE STROKE tehnika z temi geli je primerna tudi za začetnike
  • Močna prekrivnost ONE STROKE FIRST GELOV že z samo enim nanosom
  • Čas utrjevanja ONE STROKE barvnih gelov v UV lučki je 1 minuto
  • Pigmentiranost FIRST GELEOV tudi omogoča racionalno in gospodarno uporabo
  • Po odprtju FIRST GELOV je rok uporabnosti 30 mesecev
  • FIRST GELI omogočajo hitro delo
  • FIRST GELI so primerni tako za začetnike kot tudi za izkušene nohtne stiliste
  • Vsi FIRST GEL izdelki so nemškega porekla 

   

  [metadesc] => One stroke barvni geli FIRST GELI izjemne kakovosti in prekrivnosti, primerni za poslikave ONE STROKE in ZHOSTOVO. Z njimi ustvarjamo tudi NAIL ART FOIL. Zahvala za te gele gre Anni Milay. [metakey] => One stroke barvni geli, FIRST GEL SLOVENIJA, ANNA MILAY, ZHOSTOVO, ONE STROKE [customtitle] => [slug] => one-stroke-barvni-geli [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 3976 [1] => 2246 ) [childs] => Array ( ) ) [5] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 120 [category_name] => Pile in Bloki FIRST GEL [category_description] =>

  Pile in bloki za piljenje, poliranje in oblikovanje naravnih in umetnih nohtov - gelnih nohtov, akrilnih nohtov ali lakiranih nohtov.

   

  [metadesc] => Pile in bloki za piljenje, poliranje in oblikovanje naravnih in umetnih nohtov - gelnih nohtov, akrilnih nohtov ali lakiranih nohtov. [metakey] => Pile, bloki, piljenje, poliranje, oblikovanje, naravni nohti, umetni nohti, gelni nohti, akrilni nohti, lakirani nohti, first gel [customtitle] => [slug] => pile-in-bloki-first-gel [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2239 ) [childs] => Array ( ) ) [6] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 65 [category_name] => Čopiči za Gel in Nail Art FIRST GEL [category_description] =>

  Anna Milay je razvila edinstven niz čopičev za poklicne Nail Art oblikovalce. Vsak čopič zadostuje za potrebe najbolj subtilnih in prefinjenih oblik, ki omogočajo tanke in tekoče linije. Čopiči so elegantno oblikovani in najvišje kakovosti.So pravo veselje za uporabo!

  Poskusite in odkrijte sami, kako odlični so za vaše najpreprostejše in najbolj kompleksne potrebe oblikovanja nohtov.

  [metadesc] => Čopiči za gel in NAIL ART [metakey] => Čopiči za gel in NAIL ART [customtitle] => Čopiči za gel in NAIL ART [slug] => copici-za-gel-in-nail-art [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 3977 ) [childs] => Array ( ) ) [7] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 71 [category_name] => Pripomočki FIRST GEL [category_description] =>

  Pripomočki pri izdelovanju in modeliranju nohtov. 

   

  [metadesc] => Pripomočki pri izdelovanju in modeliranju nohtov. [metakey] => Pripomočki pri izdelovanju, modeliranju nohtov, first gel slovenija [customtitle] => [slug] => pripomocki-first-gel [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2238 ) [childs] => Array ( ) ) )
 • FIRST GEL
 • Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 278 [category_name] => LEPILA in ODSTRANJEVALCI Glamour [category_description] =>

  Lepila in odstranjevalci Glamour so nepogrešljivi pripomočki pri izdelovanju umetnih trepalnic. Lepila so primerna za vse tehnike podaljševanja trepalnic.  V ponudbi so različna lepila in ta so: lepilo STRONG, lepilo ULTIMATE, lepilo RAPID ter lepilo POWER

  GEL odstranjevalec ne uničuje naravnih trepalnic in je idealen za odstranjevanje umetnih trepalnic in ostankov lepil.

   

  [metadesc] => Lepila Glamour so primerna za vse tehnike izdelovanja trepalnic in ta so: STRONG, ULTIMATE, RAPID, POWER. Gel odstranjevalec se uporablja za odstranjevanje umetnih trepalnic in ostankov lepil in ne uničuje naravnih trepalnic. [metakey] => Lepila za trepalnice Glamour Lashes, različne tehnike podaljševanja umetnih trepalnic, 1D, 2D, 3D, volumenske tehnike. GEL odstranjevalec, odstranjevanje umetnih trepalnic in ostankov lepil. [customtitle] => Glamur Lashes - Briljant.si - Vse za trepalnice [slug] => lepila-in-odstranjevalci-glamour [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 279 [category_name] => METALNI PRIPOMOČKI Glamour [category_description] =>

  Metalni pripomočki Glamour so izdelani iz visoko kakovostnih materialov, primernih za uporabo v kozmetičnih salonih. So nepogrešljivi pri izdelavi umetnih trepalnic. Ponudba zajema glede na različne potrebe in usposobljenost stilist trepalnic različne pincete in sicer: pinceta za trepalnice RAVNA (Vetus), pinceta za trepalnice RAVNA PRO (Vetus), pinceta za trepalnice VOLUME PRO (Vetus), pinceta za trepalnice ZAVITA (Vetus), pinceta za trepalnice RAVNA, pinceta za trepalnice UKRIVLJENA, pinceta za trepalnice VOLUME, pinceta BLACK TITANIUM FAN, pinceta BLACK TITANIUM RAVNA, pinceta BLACK TITANIUM VOLUME ter škarjice

  [metadesc] => Metalni pripomočki Glamour so izdelani iz kakovostnih materialov, ki se uporabljajo v kozmetičnih salonih. So nepogrešljivi pri izdelavi umetnih trepalnic. Ponudba zajema različne pincete in škarjice. [metakey] => Metalni pripomočki Glamour, umetne trepalnice, pincete, škarjice [customtitle] => Glamur Lashes - Briljant.si - vse za trepalnice [slug] => metalni-pripomocki-glamour [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 281 [category_name] => OSTALI PRIPOMOČKI Glamour [category_description] =>

  Linija Glamour ponuja široko ponudbo pripomočkov, ki so nepogrešljivi pri podaljševanju trepalnic. V ponudbi so različni trakovi in sicer: zaščitni trak za zaščito spodnje veke HIPOALERGIJSKI, trak TRANSPARENTNI, trak za zaščito spodnje veke - BELI, trak za zaščito zgornje veke PAPIRNATI. Trakovi so s plastičnim filmom in hipoalergenskim lepilom, so enostavni za uporabo in so v veliko pomoč pri prizdigovanju vek in trepalnic. 

   V ponudbi so tudi zrcalo MINI in Zrcalo LED je kozmetično ogledala, torbice za pincete ZLATA, torbica za pincete MAGNETNA - ZLATA, Mikroaplikator, Aplikator VELUS, Ščetka (MASCARA) - SILIKON, Ščetka (MASCARA) - KLASSIC, Steklo za lepilo in trepalnice, Prstan steklo za lepilo ROŽA, - Glamour, Prstan steklo za lepilo - Glamour, Nalepke (folje) za steklo, Nalepke za steklo - BELE, PRSTAN za lepilo, PALETA za na roko, organizator za PALETE, PALETA naglavna, Razpršilo NANO, Vlažilec in mini ventilator, čopič za čiščenje, Svinčnik Glamour.

  [metadesc] => Linija Glamour zajema široko ponudbo pripomočkov, ki so nepogrešljivi pri podaljševanju trepalnic. [metakey] => Glamour široka ponudba pripomočkov, podaljševanje trepalnic, zaščitni trak za zaščito spodnje veke HIPOALERGIJSKI, trak TRANSPARENTNI, trak za zaščito spodnje veke - BELI, trak za zaščito zgornje veke PAPIRNATI, zrcalo MINI, Zrcalo LED, Aplikator VELUS, Ščetka (MASCARA), SILIKON, Ščetka (MASCARA) - KLASSIC, Prstan steklo za lepilo ROŽA, - Glamour, Prstan steklo za lepilo - Glamour, Nalepke (folje) [customtitle] => Glamur Lashes - Briljant.si - vse za trepalnice [slug] => ostali-pripomocki-glamour [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [3] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 280 [category_name] => TEKOČINE Glamour [category_description] =>

  Tekočine Glamour so idealni pripomočki pri čiščenju naravnih trepalnic, saj je zelo pomembno, da so trepalnice pravilno očiščene in pripravljene za podaljševanje. V ponudbi je Cleaner - Glamour, Cleaner z vonjem vrtnice, Primer - Glamour, Primer z vonjem jagode - Glamour, Čistilna pena za obraz - Glamour.

   Gel za blažitev alergij je produkt, ki skrbi za zdravje stilistov za trepalnice in strank, saj iz okolja črpa škodljive snovi.

   

   

  [metadesc] => Tekočine Glamour se uporabljajo pri čiščenju naravnih trepalnic. V ponudbi so Cleaner - Glamour, Cleaner z vonjem vrtnice, Primer - Glamour, Primer z vonjem jagode - Glamour, Čistilna pena za obraz - Glamour. Gel za blažitev alergij skrbi za zdravje stilistov za trepalnice in strank, saj iz okolja črpa škodljive snovi. [metakey] => Tekočine Glamour, pripomočki za čiščenje naravnih trepalnic, Gel za blažitev alergij, zdravje stilistov za trepalnice in strank, črpa škodljive snovi iz okolja. [customtitle] => Glamur Lashes - Briljant.si - vse za trepalnice [slug] => tekocine-glamour [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [4] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 277 [category_name] => TREPALNICE Glamour [category_description] =>

  Glamour umetne trepalnice so izdelane iz visokokakovostnih materialov. So izredno lahke in tanke, ustvarijo videz dolgih, globokih in popolnih trepalnic. Ne motijo oči in se odllično prilagodijo vsaki obliki očesa. Na voljo so črne trepalnice, čokoladne trepalnice in temno rjave trepalnice v večih krivinah in dolžinah.

  [metadesc] => Glamour Lashes so trepalnice češkega porekla, primerne za vse tehnike, tako za metodo 1D kot tudi za metode 2D, 3D in več. Na voljo so v več barvah, krivinah in dolžinah. [metakey] => Glamour Lashes, trepalnice, metoda 1D, 2D, 3D, volumenske tehnike, umetne trepalnice [customtitle] => Glamour Lashes - Briljant.si - Vse za trepalnice [slug] => trepalnice-glamour [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) )
 • GLAMOUR lashes
 • Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 285 [category_name] => BARVNI ESN GelMe [category_description] =>

  Lak gel Gel Me zaznamujejo odlična vzdržljivost in pokrivnost ter lepe barve. Izbirate lahko med bogato barvno paleto kar 194 barvnih odtenkov. Na voljo v original pakiranju 8 ml. Vrhunska kakovost po dostopni ceni!

  [metadesc] => Lak gel Gel Me zaznamujejo odlična vzdržljivost in pokrivnost ter lepe barve. Izbirate lahko med bogato barvno paleto kar 194 barvnih odtenkov. [metakey] => odlična vzdržljivost, pokrivnost, lepe barve, ugodna cena [customtitle] => BARVNI ESN GelMe [slug] => barvni-esn-gelme [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 289 [category_name] => ESN GelMe po odtenkih [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => ESN GelMe po odtenkih [slug] => esn-gelme-po-odtenkih [virtuemart_media_id] => Array ( ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 288 [category_name] => KOLEKCIJE ESN GelMe [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => KOLEKCIJE ESN GelMe [slug] => kolekcije-esn-gelme [virtuemart_media_id] => Array ( ) ) ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 286 [category_name] => BAZA ESN GelMe [category_description] =>

  Strong Base je močna hibridna osnova, ki vsebuje najlonska vlakna. Uporablja se neposredno na nohtno ploščo. Je dodatno obogatena s kalcijem in vitaminom E in je idealna za oslabljene nohte, ki potrebujejo regeneracijo. Strong Base je idealen za šibke in krhke nohte. Uporablja se pod barvnim hibridnim lakom in gelom.

  [metadesc] => Strong Base je močna hibridna osnova, ki vsebuje najlonska vlakna.Je idealen za šibke in krhke nohte. Uporablja se pod barvnim hibridnim lakom in gelom. [metakey] => Strong Base, močna hibridna osnova, najlonska vlakna, obogatena s kalcijem in vitaminom E, za šibke in krhke nohte [customtitle] => BAZA ESN GelMe [slug] => baza-esn-gelme [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 287 [category_name] => TOP ESN GelMe [category_description] =>

  Zaključni lak gel Gel Me ESN poskrbi za visok sijaj. Na voljo v original pakiranju 8 ml.

  [metadesc] => Zaključni lak gel Gel Me ESN poskrbi za visok sijaj. Na voljo v original pakiranju 8 ml. [metakey] => Zaključni lak, visok sijaj [customtitle] => TOP ESN GelMe [slug] => top-esn-gelme [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) )
 • ESN - Gel Me (permanentni laki)
 • Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 144 [category_name] => Barvni lak gel Inspire [category_description] =>

  Lak gel v različnih barvnih odtenkih.

   

  [metadesc] => Lak gel v različnih barvnih odtenkih. [metakey] => Lak gel, različni barvni odtenki, inspire [customtitle] => [slug] => barvni-lak-gel-inspire [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2230 ) [childs] => Array ( ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 145 [category_name] => Dehidrator Inspire [category_description] =>

  Dehidrator se uporablja za ploščo naravnega nohta kot priprava nohta v svetu manikire za kasnejše obdelovanje. Primeren je tako za nadaljnjo uporabo gela, lak gela, akrila, utrjevalca za nohte ali kakršnega drugega veznega izdelka za nohte.

   

  [metadesc] => Dehidrator se uporablja za ploščo naravnega nohta kot priprava nohta v svetu manikire za kasnejše obdelovanje. Primeren je tako za nadaljnjo uporabo gela, lak gela, akrila, utrjevalca za nohte ali kakršnega drugega veznega izdelka za nohte. [metakey] => Dehidrator, plošča naravnega nohta, manikira, kasnejše obdelovanje, inspire [customtitle] => [slug] => dehidrator-inspire [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2229 ) [childs] => Array ( ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 146 [category_name] => Vezni lak gel Inspire [category_description] =>

  Vezni lak gel (Start Right) se uporablja za zagotavljanje dobrega oprijema in obstojnosti barve. Preprečuje krušenje in pokanje barvnega laka. Med ploščo naravnega nohta in med gelom ustvari dobro vez in skrbi za trdnost nohta.

   

  [metadesc] => Vezni lak gel (Start Right) se uporablja za zagotavljanje dobrega oprijema in obstojnosti barve. Preprečuje krušenje in pokanje barvnega laka. Med ploščo naravnega nohta in med gelom ustvari dobro vez in skrbi za trdnost nohta. [metakey] => Vezni lak gel, Start Right, dobr oprijem, obstojnost barve, Preprečuje krušenje, preprečuje pokanje, inspire [customtitle] => [slug] => vezni-lak-gel-inspire [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2225 ) [childs] => Array ( ) ) [3] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 147 [category_name] => Zaključni lak gel Inspire [category_description] =>

  Zaključni lak gel Inspire (Perfect Finish) skrbi za dolgo obstojen sijaj nohta in varuje noht pred krušenjem in plastenjem.

   

  [metadesc] => Zaključni lak gel Inspire (Perfect Finish) skrbi za dolgo obstojen sijaj nohta in varuje noht pred krušenjem in plastenjem. [metakey] => Zaključni lak gel, Inspire, Perfect Finish, sijaj nohta, varuje noht pred krušenjem in plastenjem [customtitle] => [slug] => zakljucni-lak-gel-inspire [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2224 ) [childs] => Array ( ) ) [4] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 148 [category_name] => Tekočine Inspire [category_description] =>

  Med tekočine INSPIRE spadajo:

  • Gel Cleaner za izjemen sijaj INSPIRE
  • Tekočina za odstranjevanje umetnih nohtov INSPIRE 
  [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => tekocine-inspire [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2226 ) [childs] => Array ( ) ) [5] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 149 [category_name] => Izdelki za nego obnohtne kožice Inspire [category_description] =>

  Mehčalec obnohtne kožice in olje za nego obnohtne kožice.

   

  [metadesc] => Mehčalec in olje za nego obnohtne kožice. [metakey] => Mehčalec, olje, nega, obnohtna kožica, inspire [customtitle] => [slug] => izdelki-za-nego-obnohtne-kozice [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2228 ) [childs] => Array ( ) ) )
 • Inspire
 • Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 104 [category_name] => Lak za štampiljke MoYouLondon [category_description] =>

  Lak za štampiljke. Lak je v originalni 9ml steklenički s čopičem. Ima močno barvno pigmentacijo.

   

  [metadesc] => Lak za štampiljke. Lak je v originalni 9ml steklenički s čopičem. Ima močno barvno pigmentacijo. [metakey] => Lak, štampiljke, steklenička s čopičem, močna barvna pigmentacija, MoYou London [customtitle] => [slug] => lak-za-stampiljke [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2207 ) [childs] => Array ( ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 106 [category_name] => Žig in strgalo MoYouLondon [category_description] =>

  Bistveno orodje pri uporabi štampiljk na nohtih.

  Set sestavlja čvrst silikonski žig in strgalo. Silikonska glava je velikosti 1.6x2.8cm in je idealna za uporabo katere koli MoYou London šablone. Žig ima ročaj, ki omogoča udoben oprijem.

   

  [metadesc] => Bistveno orodje pri uporabi štampiljk na nohtih. Set sestavlja čvrst silikonski žig in strgalo. Silikonska glava je velikosti 1.6x2.8cm in je idealna za uporabo katere koli MoYou London šablone. Žig ima ročaj, ki omogoča udoben oprijem. [metakey] => štampiljke, nohti, Set, silikonski žig, strgalo, MoYou London, šablone [customtitle] => [slug] => zig-in-strgalo [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2205 ) [childs] => Array ( ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 105 [category_name] => Šablone MoYouLondon [category_description] =>

  Šablona je iz nerjavečega jekla velikosti 6.5x12.5cm in je enostavna za uporabo. Vsaka šablona je v svojem zaščitnem ovoju. Štampiljke so vgravirane na šablono in so prekrite z zaščitno folijo, ki jo je potrebno pred uporabo odstraniti.

   

  [metadesc] => Šablona je iz nerjavečega jekla velikosti 6.5x12.5cm in je enostavna za uporabo. Vsaka šablona je v svojem zaščitnem ovoju. Štampiljke so vgravirane na šablono in so prekrite z zaščitno folijo, ki jo je potrebno pred uporabo odstraniti. [metakey] => Šablona, nerjaveče jeklo, enostavna uporaba, štampiljke, MoYou London [customtitle] => [slug] => sablone2016-01-19-12-57-16 [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2206 ) [childs] => Array ( ) ) )
 • MoYou London
 • Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 197 [category_name] => Oprema EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => oprema-euro-fashion [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2474 ) [childs] => Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 212 [category_name] => Brusilni strojčki EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => brusilni-stroji [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2490 ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 213 [category_name] => Sušilci laka za nohte EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => susilci-laka-za-nohte [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2491 ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 214 [category_name] => Sterilizatorji EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => sterilizatorji [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2492 ) ) [3] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 219 [category_name] => UV in LED lučke ter žarnice EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => uv-in-led-lucke-ter-zarnice [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2497 ) ) [4] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 220 [category_name] => Sesalci za prah in vrečke EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => sesalci-za-prah-in-vrecke-zanj [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2498 ) ) ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 198 [category_name] => Pripomočki EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => pripomocki-euro-fashion [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2473 ) [childs] => Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 216 [category_name] => Posodice, lončki in ostali pripomočki za shranjevanje EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => posodice-loncki-in-ostali-pripomocki-za-shranjevanje [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2494 ) ) ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 199 [category_name] => Manikura in pedikura EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => manikura-in-pedikura [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2475 ) [childs] => Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 221 [category_name] => Oprema za manikuro ali pedikuro EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => oprema-za-manikuro-ali-pedikuro [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2499 ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 222 [category_name] => Pripomočki za manikuro ali pedikuro EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => pripomocki-za-manikuro-ali-pedikuro [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2500 ) ) ) ) [3] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 200 [category_name] => Ostali izdelki EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => ostali-izdelki-euro-fashion [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2477 ) [childs] => Array ( ) ) [4] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 201 [category_name] => Fiberglass EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => vse-za-fiberglass-tehniko [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2478 ) [childs] => Array ( ) ) [5] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 202 [category_name] => Nail Art EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => nail-art-euro-fashion [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2479 ) [childs] => Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 249 [category_name] => Bleščice EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => blescice [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2527 ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 250 [category_name] => Kamenčki EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => kamencki [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2528 ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 251 [category_name] => Perlice EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => perlice [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2529 ) ) [3] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 252 [category_name] => Cekinčki EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => cekincki [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2530 ) ) [4] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 253 [category_name] => Različni koščki EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => razlicni-koscki [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2531 ) ) [5] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 254 [category_name] => Konfeti EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => konfeti [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2532 ) ) [6] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 255 [category_name] => Nail Art Posebnih oblik EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => nail-art-posebnih-oblik [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2533 ) ) [7] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 256 [category_name] => Prah za Nail Art EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => prah-za-nail-art [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2534 ) ) [8] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 257 [category_name] => Folija in lepilo EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => folija-in-lepilo [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2535 ) ) [9] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 258 [category_name] => Nalepke EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => nalepke-euro-fashion [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2537 ) ) [10] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 259 [category_name] => Ostali Nail Art Izdelki EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => ostali-nail-art-izdelki [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2538 ) ) ) ) [6] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 203 [category_name] => Akrilne barve EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => akrilne-barve-euro-fashion [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2480 ) [childs] => Array ( ) ) [7] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 204 [category_name] => Izdelki za nego obnohtne kožice EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => izdelki-za-nego-obnohtne-kozice-euro-fashion [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2482 ) [childs] => Array ( ) ) [8] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 205 [category_name] => Laki EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => laki-in-geli [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2483 ) [childs] => Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 244 [category_name] => Pod lak EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => pod-lak [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2522 ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 245 [category_name] => Nad lak EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => nad-lak [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2523 ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 246 [category_name] => Lak geli EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => lak-geli-euro-fashion [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2524 ) ) [3] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 247 [category_name] => Lak za poslikavo EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => lak-za-poslikavo [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2525 ) ) ) ) [9] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 206 [category_name] => Pile in polirni bloki EF [category_description] =>

  Pile in polirni bloki EURO FASHION vseh vrst za oblikovanje naravnih in umetnih nohtov.

  [metadesc] => Pile in polirni bloki EURO FASHION vseh vrst za oblikovanje naravnih in umetnih nohtov. [metakey] => PILE, BLOKI, EURO FASHION [customtitle] => [slug] => pile-in-polirni-bloki [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2484 ) [childs] => Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 242 [category_name] => Pile EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => pile-euro-fashion [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2520 ) ) ) ) [10] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 207 [category_name] => Tekočine EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => tekocine-euro-fashion [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2485 ) [childs] => Array ( ) ) [11] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 208 [category_name] => Metalni pripomočki EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => metalni-pripomocki-euro-fashion [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2486 ) [childs] => Array ( ) ) [12] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 209 [category_name] => Čopiči EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => copici-in-scetke [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2487 ) [childs] => Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 237 [category_name] => Čopiči in ščetke za prah EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => copici-in-scetke-za-prah [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2515 ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 238 [category_name] => Silikonski čopiči EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => silikonski-copici [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2516 ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 239 [category_name] => Čopiči za gel EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => copici-za-gel-euro-fashion [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2517 ) ) [3] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 240 [category_name] => Čopiči za Akril EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => copici-za-akril-evro-fashion [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2518 ) ) [4] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 241 [category_name] => Čopiči za One Stroke EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => copici-za-one-stroke-euro-fashion [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2519 ) ) ) ) [13] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 210 [category_name] => Brusi, brusilni tulci in nastavki EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => brusi-brusilni-tulci-in-nastavki [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2488 ) [childs] => Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 232 [category_name] => Brusi EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => brusi [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2510 ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 234 [category_name] => Brusilni tulci s kapico EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => brusilni-tulci-s-kapico [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2512 ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 235 [category_name] => Nastavki za brusilne tulce EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => nastavki-za-brusilne-tulce [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2513 ) ) [3] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 236 [category_name] => Ostalo za bruse EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => ostalo-za-bruse [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2514 ) ) ) ) [14] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 211 [category_name] => Umetne konice in šablone EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => umetne-konice-in-sablone [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2489 ) [childs] => Array ( ) ) )
 • Euro Fashion (EF)
 • Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 49 [category_name] => Svilene trepalnice CLD [category_description] =>

  Svilene umetne trepalnice za permanentno podaljševanje trepalnic, za zgostitev naravnih trepalnic.

  CLD lashes so zelo kvalitetne svilene trepalnice. Svilene trepalnice CLD lashes so nanizane na samolepilnem traku, kar nam omogoča, da jih zlahka vzamemo ven, ko jih želimo nanesti. CLD lashes sistem po vrsticah nam olajša uporabo izdelka in prihrani čas.

   

  [metadesc] => Svilene trepalnice za permanentno podaljševanje trepalnic, za zgostitev naravnih trepalnic. CLD lashes so zelo kvalitetne svilene trepalnice. Svilene trepalnice CLD lashes so nanizane na samolepilnem traku, kar nam omogoča, da jih zlahka vzamemo ven, ko jih želimo nanesti. CLD lashes sistem po vrsticah nam olajša uporabo izdelka in prihrani čas. [metakey] => svilene trepalnice, permanentno podaljševanje trepalnic, zgostitev naravnih trepalnic, cld lashes, umetne trepalnice [customtitle] => [slug] => svilene-trepalnice [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 4152 [1] => 2255 ) [childs] => Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 126 [category_name] => C oblika CLD [category_description] =>

  Svilene trepalnice C oblike.

   

   

  [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => c-oblika [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2252 ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 127 [category_name] => D oblika CLD [category_description] =>

  Svilene trepalnice D oblike.

   

   

  [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => d-oblika [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2251 ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 128 [category_name] => L oblika CLD [category_description] =>

  Svilene trepalnice L oblike.

   

   

  [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => l-oblika [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2250 ) ) [3] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 129 [category_name] => LC oblika CLD [category_description] =>

  Svilene trepalnice LC oblike.

   

   

  [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => lc-oblika [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2249 ) ) [4] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 130 [category_name] => W oblika CLD [category_description] =>

  Svilene trepalnice W oblike.

  [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => w-oblika [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2248 ) ) [5] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 131 [category_name] => Y oblika CLD [category_description] =>

  Svilene trepalnice Y oblike. 

   

  [metadesc] => Svilene trepalnice Y oblike. [metakey] => Svilene trepalnice, Y oblike, CLD [customtitle] => [slug] => y-oblika [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2247 ) ) [6] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 132 [category_name] => Barvne trepalnice CLD [category_description] =>

  Barvne svilene trepalnice C ali D oblike.

   

  [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => barvne-trepalnice [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2254 ) ) [7] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 133 [category_name] => Mix trepalnic CLD [category_description] =>

  Svilene trepalnice izbrane oblike, v različnih (mix) dolžinah.

   

  [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => mix-trepalnic [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2253 ) ) [8] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 265 [category_name] => MINI MIX CLD - dolžina 6 in 7 mm [category_description] =>

  Svilene trepalnice v posebnih mixih, namenjenih polnjenju umetnih trepalnic v kotičkih očes.

  Na voljo v debelinah 5mm, 7mm in 10mm, v naslednjih oblikah: B, C in D. 

  Mix sestavljata dolžini 6 in 7. 

  [metadesc] => Svilene trepalnice, mix, 5mm, 7mm, 10mm, B, C, D [metakey] => [customtitle] => [slug] => cld-silk-lashes-mini-mix [virtuemart_media_id] => Array ( ) ) ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 125 [category_name] => Lepila in odstranjevalci lepila CLD [category_description] =>

  Lepilo lahko uporabljamo za lepljenje umetnih trepalnic v traku, kamenčkov, perja in ostalih dekorativnih dodatkov na obraz.

  Za hitro in zanesljivo odstranitev umetnih trepalnic pa uporabimo odstranjevalec lepila. 

  [metadesc] => Lepilo lahko uporabljamo za lepljenje umetnih trepalnic v traku, kamenčkov, perja in ostalih dekorativnih dodatkov na obraz. Za hitro in zanesljivo odstranitev umetnih trepalnic pa uporabimo odstranjevalec lepila. [metakey] => Lepilo, lepljenje trepalnic, umetne trepalnice v traku, kamenčki, perje, dekorativni dodatki, hitro, zanesljivo, odstranitev umetnih trepalnic, odstranjevalec lepila. [customtitle] => [slug] => lepila-in-odstranjevalci-lepila [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 4150 [1] => 2259 ) [childs] => Array ( ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 51 [category_name] => Ostali pripomočki CLD [category_description] =>

  Za permanentno podaljševanje trepalnic potrebujete kvalitetne svilene trepalnice na trakcu, lepilo za trepalnice in druge pripomočke. Med pripomočke spadajo koničasta in ukrivljena pinceta, ki ju uporabljamo za ločevanje in nanašanje trepalnic. Pred nanašanjem trepalnic je potrebna predpriprava. Trepalnice razčešemo z ščetko za razčesavanje. V primeru slabo odstranjenega ličila si lahko pomagamo z majhnimi aplikatorji in ostranimo ostanke ličil. Z medicinskim trakom zaščitimo trepalnice na spodnji veki. Lepilo za trepalnice, ki je lahko črno ali prozorno, lahko nanesemo na za to namenjen kamen. Med samim postopkom in na koncu lahko pospešimo sušenje lepila z Sušilcem lepila za trepalnice.

   

  [metadesc] => Pripomočki za podaljševanje CLD trepalnic: svilene trepalnice na trakcu, lepilo za trepalnice, koničasta in ukriljena pinceta, ščetka za razčesavanje, mikro aplikator, medicinski trak, kamen, sušilec lepila za trepalnice [metakey] => svilene trepalnice na trakcu, lepilo za trepalnice, koničasta in ukriljena pinceta, ščetka za razčesavanje, mikro aplikator, medicinski trak, kamen, sušilec lepila za trepalnice [customtitle] => [slug] => trepalnice [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 4151 [1] => 2257 ) [childs] => Array ( ) ) [3] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 50 [category_name] => Barve in senčila CLD [category_description] =>

  Senčila in osvetljevalci vsebujejo koncentrirane pigmente, s katerimi lahko ustvarimo naravno obliko obrvi. S kombinacijo svetlejšega in temnejšega senčila lahko prikrijemo številne nepravilnosti.

   

  [metadesc] => Senčila in osvetljevalci vsebujejo koncentrirane pigmente, s katerimi lahko ustvarimo naravno obliko obrvi. S kombinacijo svetlejšega in temnejšega senčila lahko prikrijemo številne nepravilnosti. [metakey] => Senčila, osvetljevalci, koncentrirani pigmenti, naravna oblika, obrvi, prikrijemo številne nepravilnosti. [customtitle] => [slug] => barva-in-sencila-za-obrvi-in-trepalnice [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2261 ) [childs] => Array ( ) ) [4] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 134 [category_name] => Papirnate trepalnice CLD [category_description] =>

  Dekorativne papirnate trepalnice imajo neverjeten efekt v svetu MAKE UP-a. To je pika na i pri izdelavi perfektnega MAKE UP-a. Nepogrešljive pri svečanih dogodkih, porokah, obletnicah ...

  [metadesc] => Dekorativne papirnate trepalnice imajo neverjeten efekt v svetu MAKE UP-a. To je pika na i pri izdelavi perfektnega MAKE UP-a. Nepogrešljive pri svečanih dogodkih, porokah, obletnicah ... [metakey] => Dekorativne, papirnate trepalnice, neverjeten efekt, MAKE UP, Nepogrešljive, CLD [customtitle] => [slug] => papirnate-trepalnice [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2256 ) [childs] => Array ( ) ) [5] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 85 [category_name] => Individualne trepalnice CLD [category_description] =>

  Trepalnice - individualne - črne – CLD - CLD Black Idividual Eyelash Extensions

  Oblika: B, C, D

  Dolžina: 10, 12, 14, 16 mm

  Debelina: 0,20mm

   

   

  [metadesc] => Trepalnice - individualne - črne – CLD - CLD Black Idividual Eyelash Extensions OBLIKA: C, D, B DOLŽINA: 10, 12, 14, 16 mm DEBELINA: 0,20mm [metakey] => INDIVIDUALNE TREPalnice, cld, creative lash design [customtitle] => [slug] => individualne-trepalnice-cld [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2260 ) [childs] => Array ( ) ) [6] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 124 [category_name] => Metalni pripomočki CLD [category_description] =>

  Za permanentno podaljševanje trepalnic potrebujete kvalitetne svilene trepalnice na trakcu, lepilo za trepalnice in druge pripomočke. Med pripomočke spadajo koničasta in ukrivljena pinceta, ki ju uporabljamo za ločevanje in nanašanje trepalnic. 

   

  [metadesc] => Pripomočki za podaljševanje CLD trepalnic: svilene trepalnice na trakcu, lepilo za trepalnice, koničasta in ukriljena pinceta, ščetka za razčesavanje, mikro aplikator, medicinski trak, kamen, sušilec lepila za trepalnice, škarje, navijač trepalnic [metakey] => Pripomočki, podaljševanje trepalnic, CLD, svilene trepalnice na trakcu, koničasta pinceta, ukriljena pinceta, škarje, navijač trepalnic [customtitle] => [slug] => metalni-pripomocki-cld [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2258 ) [childs] => Array ( ) ) )
 • CLD umetne trepalnice
 • Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 173 [category_name] => Geli za gradnjo umetnih nohtov EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => geli-za-gradnjo-umetnih-nohtov [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2412 ) [childs] => Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 191 [category_name] => Gradilni geli EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => gradilni-geli [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2414 ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 192 [category_name] => Kamuflažni geli EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => kamuflazni-geli [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2413 ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 193 [category_name] => Bazni geli EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => bazni-geli [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2416 ) ) [3] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 194 [category_name] => Beli geli EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => beli-geli [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2415 ) ) ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 174 [category_name] => Barvni geli EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => barvni-geli [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2418 ) [childs] => Array ( ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 175 [category_name] => Lak geli in pripomočki za njihovo uporabo EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => lak-geli-in-pripomocki-za-njihovo-uporabo [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2406 ) [childs] => Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 188 [category_name] => Barvni lak geli EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => barvni-lak-geli [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2410 ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 190 [category_name] => Magnet za lak gel EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => magnet-za-lak-gel [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2407 ) ) ) ) [3] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 176 [category_name] => Priprava nohta EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => priprava-nohta [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2399 ) [childs] => Array ( ) ) [4] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 177 [category_name] => Izdelki za nego obnohtne kožice EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => izdelki-za-nego-obnohtne-kozice-ef [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2411 ) [childs] => Array ( ) ) [5] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 178 [category_name] => Tekočine EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => tekocine-ef [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2396 ) [childs] => Array ( ) ) [6] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 179 [category_name] => Ostali izdelki EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => ostali-izdelki-ef [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2405 ) [childs] => Array ( ) ) [7] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 180 [category_name] => Prah za Akril EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => prah-za-akril-ef [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2403 ) [childs] => Array ( ) ) [8] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 181 [category_name] => Seti EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => seti-ef [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2397 ) [childs] => Array ( ) ) [9] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 182 [category_name] => Akvarelne barve EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => akvarelne-barve-ef [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2419 ) [childs] => Array ( ) ) [10] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 183 [category_name] => Šablone in umetne konice EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => sablone-in-umetne-konice-ef [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2398 ) [childs] => Array ( ) ) [11] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 184 [category_name] => Čopiči EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => copici-ef [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2417 ) [childs] => Array ( ) ) [12] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 185 [category_name] => Pile in bloki EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => pile-in-bloki-ef [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2404 ) [childs] => Array ( ) ) [13] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 186 [category_name] => Pripomočki EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => pripomocki-ef [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2421 ) [childs] => Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 195 [category_name] => Metalni pripomočki EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => metalni-pripomocki-ef [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2422 ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 196 [category_name] => Ostali pripomočki EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => ostali-pripomocki-ef [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2401 ) ) ) ) )
 • EF EXCLUSIVE (EFx)

Kategorije

  Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 34 [category_name] => PARAFINSKA NEGA [category_description] =>

  Ta kategorija zajema vse, kar je povezano z nego s parafinom: Parafinske kopeli, parafin, rokavice, čopiče...

  [metadesc] => Ta kategorija zajema vse, kar je povezano z nego s parafinom: Parafinske kopeli, parafin, rokavice, čopiče... [metakey] => Parafin, parafinska kopel, Vse za nohte – briljant [customtitle] => [slug] => parafin [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 43 [category_name] => PEDIKURA-SPA [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => pedi [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 44 [category_name] => MANIKIRA - SPA [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => mani [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) )
 • Manikura in Pedikura
 • Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 276 [category_name] => BARVNI trajni laki [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => barvni-trajni-laki [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 274 [category_name] => BAZA (trajni lak) [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => baza-trajni-lak [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 275 [category_name] => TOP (trajni lak) [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => top-trajni-lak [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) )
 • TRAJNI LAKI (lak geli, permanentni laki)
 • Array ( )
 • Akcija!
 • Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 282 [category_name] => GLAMOUR trepalice [category_description] =>

  Več ponudbe Glamour Lashes najdete na povezavi www.glamourlashes.si !

  Glamour Lashes je leta 2014 ustanovila Markéta Chmelová, ki se s trepalnicami ukvarja vse od leta 2008. Tako je vse svoje izkušnje, ki jih je nabrala v teh letih, prenesla v razvoj mladega, vendar zelo dinamičnega podjetja. Vse izdelke, ki jih lansira na trg, skrbno izbere in testira. Največji poudarek te znamke je na problematiki alergij in prijaznosti tistim, ki trepalnice nosijo ter tistim, ki jih izdelujejo.

  [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => Glamur Lashes - Briljant.si - Vse za trepalnice [slug] => glamour-trepalice [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 56 [category_name] => SMART trepalnice [category_description] =>

   

  SMART LASH kvalitetne svilene trepalnice in kvalitetna lepila za aplikacijo umetnih svilenih trepalnice. Trepalnice so namenjene metodi 1:1. Trepalnice so C oblike in so nanizane na samolepilnem trakcu, kar omogoča krajšo in učinkovitejšo aplikacijo. Trepalnice so pakirane posamično po vsaki dolžini ali kot MIX, kjer je v eni škatlici več dolžin trepalnic enake debeline.

  Ponudba zajema kvalitetna lepila za trepalnice, pakirana po 5 ali 10 ml. Na volju tudi lepila za tiste, ki so nagnjeni k alergijam. Lepila se hitro sušijo in omogočajo hitro aplikacijo. Če so pravilno shranjena, se v embalaži ne sušijo in jih je moč porabiti do konca. Lepila so zelo močna, zato trepalnice obstanejo na naravni trepalnici dalj časa, kot pri ostalih tovrstnih lepilih.

  V tej kategoriji najdete tud PRIMER za trepalnice, ki poveča obstojnost aplikacije. In še posebnost, to so trepalnice s kamenčki različnih oblik in barv.

  [metadesc] => Svilene trepalnice SMART LASHES. Vsaka dolžina svilenih trepalnic je pakirana posamično v svoji škatlici. Dolžine, ki so na voljo, so od 6mm do 17mm. Debeline trepalnic, ki so primerne za metodo 1:1, pa so lahko 0,15mm in 0,20mm. Na voljo sta tudi metodi 2:1 ali 3:1, kjer uporabljamo svilene trepalnice debeline 0,07mm. Te so pakirane kot MIX v eni škatlici od dolžine 8mm do 13. [metakey] => SMART trepalnice, SMART lashes, SVILENE TREPALNICE, METODA 1:1, 2:1, 3:1, debelina 0,20mm, 0,25mm, 0,15mm, 0,07mm, dolžina od 8mm do 16mm [customtitle] => [slug] => lashes2014-11-08-20-47-35 [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 76 [category_name] => CLD trepalnice [category_description] =>

  Goste, dolge in urejene umetne trepalnice – danes modni trend na vsakem koraku! Moderni ženski 21. stoletja vedno primanjkuje časa. Vseeno pa mora biti urejena in hitra pri lepotičenju. In temu nasproti je prišel trend podaljševanja trepalnic, ki omogoča vedno urejen videz naših oči brez izgubljanja časa z nanašanjem maskare. Permanentno podaljševanje trepalnic omogoča izdelavo popolnoma naravnega videza. Odvisno od tehnike se trepalnice lepijo na posamezno naravno trepalnico s posebej za to namenjenim lepilom za svilene trepalnice.

  Trepalnice se precizno lepijo cca 1mm od korena naravne trepalnice. Sam postopek podaljševanja trepalnic traja približno 2 uri. Med tem ste v ležečem položaju z zaprtimi očmi. Gostota trepalnic pa je odvisna od same gostote naravnih trepalnic. Naravne trepalnice se podobno kot lasje obnavljajo. Ta cikel pri trepalnicah traja približno 2-3 mesece, odvisno od posameznika. Posledično tudi obstojnost trepalnic ni pri vseh enaka, saj na to vpliva cikel rasti trepalnic. Praviloma se korektura trepalnic priporoča na 3-4 tedne. dolžina svilenih trepalnic je pakirana posamično v svoji škatlici. Dolžine, ki so na voljo, so od 8mm oziroma 9mm do 16mm. Debeline trepalnic, ki so primerne za metodo 1:1, pa so lahko 0,15mm, 0,20mm in 0,25mm. Na voljo sta tudi metodi 2:1 ali 3:1, kjer uporabljamo svilene trepalnice debeline 0,07mm- metoda imenovana Volumenska metoda. Te so pakirane kot MIX v eni škatlici od dolžine 8mm do 13mm ali vsaka dolžina posamezno v škatlici.

  Podaljški trepalnic so namenjeni tistim, ki so vedno radi urejeni kot tudi tistim, ki bi radi izstopali pri posebnih priložnostih in obletnicah. Pričarajo goste trepalnice naravnega videza, uporabljajo pa jih lahko tudi uporabnice kontaktnih leč. In še nasvet uporabnicam modnega trenda umetnih trepalnic:

  24 ur po postopku podaljševanja trepalnic ne močite z vodo.

  48 ur po postopku podaljševanja trepalnic podaljškov ne izpostavljajte direktnemu curku vode ali se izognite obisku savne.

  Ne uporabljajte maskare.

  Ne uporabljajte odstranjevalcev ličil, ki vsebujejo olja.

  Nikoli umetnih trepalnic ne poskušajte odstraniti sami.

  Svilene trepalnice CLD LASHES. Vsaka dolžina svilenih trepalnic je pakirana posamično v svoji škatlici. Dolžine, ki so na voljo, so od 9mm do 16mm. Debeline trepalnic, ki so primerne za metodo 1:1, pa so lahko 0,15mm, 0,20mm in 0,25mm. Na voljo sta tudi metodi 2:1 ali 3:1, kjer uporabljamo svilene trepalnice debeline 0,07mm. Te so pakirane kot MIX v eni škatlici od dolžine 8mm do 13mm. Ali so na voljo posamično, vsaka dolžina.

  [metadesc] => Svilene trepalnice CLD LASHES. Vsaka dolžina svilenih trepalnic je pakirana posamično v svoji škatlici. Dolžine, ki so na voljo, so od 9mm do 16mm. Debeline trepalnic, ki so primerne za metodo 1:1, pa so lahko 0,15mm, 0,20mm in 0,25mm. Na voljo sta tudi metodi 2:1 ali 3:1, kjer uporabljamo svilene trepalnice debeline 0,07mm. Te so pakirane kot MIX v eni škatlici od dolžine 8mm do 13mm. Ali so na v [metakey] => CLD TREPALNICE, lashes, svilene, metoda 1:1, 2:1, 3:1, debeline 0,20mm, 0,15mm, 0,07mm, 0,25mm, umetne trepalnice [customtitle] => [slug] => cld-trepalnice [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [3] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 89 [category_name] => FLARELASH trepalnice [category_description] =>

  Flare Lash so kvalitetne umetne trepalnice v traku in trepalnice v šopu ter izbor pripomočkov, ki jih potrebujemo za nameščanje trepalnic in za podaljševanje le-teh. Da vi zadovoljili vse okuse, je na voljo veliko različnih dizajnov trepalnic v traku. Lahko so črne ali rjave trepalnice, ki samo umetniško poudarijo lepoto naravnih trepalnic. V veliko pomoč so lahko tistim, kateri imajo kratke in tanke naravne trepalnice. Na drugi strani so trepalnice dekorativnega pomena ter so z bleščicami, perjem, biseri, akrilnimi in kristalnimi kamenčki. Velika izbira trepalnic omogoča okras različnih tipov ljudi v različnih priložnostih. In kaj nam omogočajo trepalnice v traku? Z njimi dosežemo popolnoma novo obliko oči.  Ročno izdelane trepalnice je zelo enostavno in udobno nositi. Ravno zato je komplet trepalnic v šopu (CLUSTER EYELASHES) pravilna izbira za tiste, ki želijo izpopolniti izgled svojih naravnih trepalnic.

  Ponudba  barvnih trepalnic v šopkih (Color Cluster Eyelashes) lahko naravne trepalnice istočasno zgosti in podaljša. In kar je tudi zelo pomembno, trepalnice so lahke, ukrivljene in vodoodporne. Barvne trepalnice so prav tako za tiste, ki želijo poudariti svoje oči ali izpostaviti barvo oči. In popolnoma zmotno je, da so umetne trepalnice samo za poroke in za pomembne dogodke. Pripomočki za urejanje obrvi in trepalnic vključujejo vse, kar potrebujete za ureditev vašega videza v le nekaj sekundah. In za idealni videz so umetne trepalnice FlareLash pika na i. Vsi izdelki iz linije FlareLash so narejeni z namenom, da so enostavni za uporabo tudi za popolne začetnike. In tudi vižazistom in umetnikom v svetu ličenja bodo FlareLash trepalnice pomagale ustvariti totalno preobrazbo v videzu oči. Trepalnice FlareLash so narejene iz človeških las in so sterilizirane.

  [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => trepalnice2015-08-25-09-42-49 [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) )
 • TREPALNICE
 • Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 90 [category_name] => Akril - SETI [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => akril2015-08-30-10-31-34 [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 92 [category_name] => Akril - PRAH [category_description] => [metadesc] => Modeliranje in podaljševanje nohtov po sistemu Akrila z zelo kvalitetnimi materiali EF Exclusive in RA Nails. Z akrilom lahko podaljšujemo po sistemu lepljenja konic ali na šablono. [metakey] => Modeliranje in podaljševanje nohtov, Akril, EF Exclusive, RA Nails. lepljenja konic, šablone [customtitle] => [slug] => akril2015-08-30-12-11-50 [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 95 [category_name] => Akril - BARVNI PRAH [category_description] => [metadesc] => Modeliranje in podaljševanje nohtov po sistemu Akrila z zelo kvalitetnimi materiali EF Exclusive in RA Nails. Z akrilom lahko podaljšujemo po sistemu lepljenja konic ali na šablono. [metakey] => Modeliranje in podaljševanje nohtov, Akril, EF Exclusive, RA Nails. lepljenja konic, šablone [customtitle] => [slug] => akril2015-08-30-14-16-49 [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [3] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 96 [category_name] => Akril - TEKOČINE [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => akril2015-08-30-14-20-42_ [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) )
 • AKRIL
 • Array ( )
 • NOVO!
 • Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 8 [category_name] => Kamuflažni geli [category_description] => [metadesc] => Kamuflažni UV geli EF Exclusive za podaljšanje nohtne posteljice in prekrivanje nepravilnost nohta [metakey] => Vse za nohte – briljant, www.briljant.si, cover gel, kamuflažni gel, make up gel, podaljšanje nohtne posteljice, prekrivanje nepravilnosti nohta, EF Exclusive, izgradnja nohtne posteljice, TEČAJI PODALJŠEVANJA NOHTOV [customtitle] => [slug] => uv-vezni-in-kamuflazni-geli-ef-exclusive [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 272 [category_name] => Vezni geli [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => vezni-geli [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 21 [category_name] => Beli geli za francosko manikiro [category_description] => [metadesc] => Kvalitetni beli UV geli tekoče ali goste strukture za izdelavo francoske manikire [metakey] => Vse za nohte – briljant, www.briljant.si, uv geli, gel za nohte, geli za nohte, uv geli za nohte, uv gel za nohte, francoska manikira, EF Exclusive, TEČAJI MODELIRANJA in PODALJŠEVANJA NOHTOV [customtitle] => [slug] => uv-beli-geli-za-francosko-manikiro [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [3] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 9 [category_name] => Ostali gradilni geli [category_description] => [metadesc] => Kvalitetni gradilni UV geli za izgradnjo nohtov na konice ali šablono [metakey] => Vse za nohte – briljant, www.briljant.si, UV gradilni geli za nohte, Prozoren UV gel, Clear UV gel, Prozoren gradilni UV gel, EF Exclusive, Clear Builder UV Gel, Roza gradilni UV gel, Pink Builder UV GeL, TEKOČ GEL, GOST GEL, GEL TEKOČE STRUKTURE, GEL GOSTE STRUKTURE, TEČAJI PODALJŠEVANJA NOHTOV [customtitle] => [slug] => uv-modelirni-gradilni-geli [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [4] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 10 [category_name] => Zaključni geli [category_description] =>

  Zaključne gele uporabljamo kot zadnjo fazo nanosa, da dosežemo visok sijaj. Tako kot ostale vrste gela je tudi tega potrebno utrjevati v UV LUČKI. Čas utrjevanja zaključnega gela je v večini primerov 120 sekund, razen če proizvajalec navaja drugačna navodila. V sistemu geliranja sta na voljo dve vrsti top gelov- eni so v lončku drugi v steklenički na čopič. Večino teh gelov lahko tudi uporabimo kot zaključek pri akrilnem sistemu. Nekatere zaključne gele je potrebno po utrjevanju obrisati s Gel Cleanerjem, nekatere ne.


  Zasledimo več imenovanj teh gelov: zaključni gel, top gel, finish gel, gel za sijaj, gel za visok sijaj, gloss ipd.


  Na voljo zaključni geli naslednjih znamk: First gel, EF Exclusive, Ra Nails, Nail-o-Nail.

  [metadesc] => Zaključne gele uporabljamo kot zadnjo fazo nanosa, za visok sijaj. Utrjujemo jih v UV LUČKI, v povprečju 120 sekund. Top gele uporabljamo v sistemu geliranja in v akrilnem sistemu. Na voljo zaključni geli naslednjih znamk: First gel, EF Exclusive, Ra Nails, Nail-o-Nail. [metakey] => Vse za nohte – briljant, www.briljant.si, zaključni gel, top gel, finish gel, gel za sijaj, gel za visok sijaj, gloss, TEČAJI ZA NOHTE, First gel, EF Exclusive, Ra Nails, Nail-o-Nail. [customtitle] => [slug] => uv-zakljucni-top-geli [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [5] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 11 [category_name] => Barvni geli [category_description] =>

  Barvni geli EF Exclusive redkejše strukture, zelo pigmentirani in prekrivni, namenjeni poslikavi in dekoraciji geliranih nohtov. Na voljo v original pakiranjih v lončku 7 ml. Na voljo je 45 privlačnih odtenkov.

  [metadesc] => Barvni UV geli EF Exclusive namenjeni poslikavam in dekoriranju nohtov. [metakey] => Vse za nohte – briljant, www.briljant.si, uv geli, gel za nohte, geli za nohte, uv geli za nohte, uv gel za nohte, barvni geli, barvni uv geli, EF Exclusive, tečaji modeliranja in podaljševanja nohtov [customtitle] => [slug] => uv-barvni-geli [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) )
 • UV/LED Geli
 • Array ( )
 • Tekočine (in posodice)
 • Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 57 [category_name] => PILE [category_description] =>

  Pile za nohte različnih granulacij, barv in oblik. Pile znamk EURO FASHION, EF EXCLUSIVE, NAIL PRO.

  [metadesc] => Pile za nohte različnih granulacij, barv in oblik. Pile znamk EURO FASHION, EF EXCLUSIVE, NAIL PRO. [metakey] => Pile za nohte, EURO FASHION, EF EXCLUSIVE, NAIL PRO [customtitle] => [slug] => pile [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 58 [category_name] => POLIRNI BLOKI [category_description] =>

  Polirni bloki za piljenje naravnih nohtov in umetnih nohtov. Na voljo v različnih oblikah, barvah in granulacijah. Bloki različnih znamk EURO FASHION, EF EXCLUSIVE. 

  [metadesc] => Polirni bloki za piljenje naravnih nohtov in umetnih nohtov. Na voljo v različnih oblikah, barvah in granulacijah. [metakey] => Polirni bloki, EURO FASHION, EF EXCLUSIVE [customtitle] => [slug] => blok [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) )
 • Pile in bloki
 • Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 45 [category_name] => Umetne konice in lepila [category_description] =>

  Umetne konice za podaljševanje nohtov različnih znamk: ImpressioNails, RA Nails, EF Exclusive in Euro Fashion. Uporabljajo se v kombinaciji z UV Geli ali z Akril sistemom. 

  [metadesc] => Umetne konice za podaljševanje nohtov različnih znamk: ImpressioNails, RA Nails, EF Exclusive in Euro Fashion. Uporabljajo se v kombinaciji z UV Geli ali z Akril sistemom. [metakey] => Umetne konice, podaljševanje nohtov, ImpressioNails, RA Nails, EF Exclusive, Euro Fashion, UV Geli, Akril sistem [customtitle] => [slug] => umetne-konice [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 46 [category_name] => Šablone [category_description] =>

  Šablone za podaljševanje in izdelavo umetnih nohtov po sistemu akrila ali UV gela različnih znamk: ImpressioNails, RA Nails, ESN, EF Exclusive, EURO FASHION. 

  [metadesc] => Šablone za podaljševanje in izdelavo umetnih nohtov po sistemu akrila ali UV gela različnih znamk: ImpressioNails, RA Nails, ESN, EF Exclusive, EURO FASHION. [metakey] => Šablone, podaljševanje in izdelava umetnih nohtov, sistem akrila, UV gel, ImpressioNails, RA Nails, ESN, EF Exclusive, EURO FASHION. [customtitle] => [slug] => sablone [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) )
 • Umetne konice, šablone, lepila
 • Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 20 [category_name] => Čopiči za gel [category_description] =>

  Čopiči EF Exclusive za gel omogočajo natančno modeliranje z gelom. Ob skrbni negi imajo dolgo življenjsko dobo.

  [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => cop-za-gel [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 270 [category_name] => Čopiči za NAIL ART [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => copici-za-nail-art [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 26 [category_name] => Čopiči za Zhostovo [category_description] =>

  Čopiči za Zhostovo

  [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => copici-za-zhostovo [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [3] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 28 [category_name] => Čopiči za Akril [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => copzaakr [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [4] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 23 [category_name] => Čopiči za ONE STROKE [category_description] =>

  Čopiči ONE STROKE se delijo v dve skupini. Ena se uporablja za obrobe poslikav in za zelo tanke črte. Druga se uporablja za ustvarjanje enogibnih poslikav v kombinaciji z dvema ali več Akrilnimi barvami.

  [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => copici-za-one-stroke [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [5] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 22 [category_name] => Čopiči za Akvarel [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => copici-za-akvarel-aquarelle-efexclusive [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) )
 • Čopiči za nohte
 • Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 30 [category_name] => Barve za poslikave nohtov [category_description] =>

  Barve za poslikave nohtov se delijo v dve skupini:

  - Akrilne barve in

  - Akvarelne barve

  Akrilne barve EF se delijo v tri skupine: klasična kolekcija (25 odtenkov), biserna kolekcija (16 odtenkov), flourescentna kolekcija (6 odtenkov). So zelo pigmentirane in na voljo v 47 odtenkih. Uporabljamo jih za naslednje poslikave nohtov: hitro risanje, one stroke, zhostovo ...

  Akrilne barve RA NAILS na voljo v 45 odtenkih.

  Akvarelne ali vodne barve se uporabljajo za akvarelne poslikave. Na voljo v 26 odtenkih, tudi v zlati in srebrni barvi. 

  Pri izvajanju tečajev poslikav nohtov (ONE STROKE, ZHOSTOVO, AKVAREL ... ) uporabljamo barve iz zgoraj navedenih linij. 

   

  [metadesc] => Tečaj poslikav nohtov ONE STROKE, ZHOSTOVO, AKVAREL, aquarelle painting [metakey] => Vse za nohte – briljant, efexclusive, eurofashion, poslikave nohtov, one stroke, zhostovo, akvarel, water colors, acrylic colors [customtitle] => Barve za poslikave nohtov [slug] => barve-za-poslikave-nohtov-nail-art [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 271 [category_name] => NAIL ART efekti [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => nail-art-efekti [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 31 [category_name] => Kamenčki, bleščice, konfeti, swarovski, laki, folija, nalepke, školjke [category_description] =>

  Obsežna kategorija kvalitetnih izdelkov za nohte priznanih znamk EF EXCLUSIVE in EURO FASHION. Obsega bleščice različnih velikosti, pigmentne prahe, nalepke, lake za poslikavo nohtov, konfete, školjke v traku, swarovske kamenčke, folijo, transferno folijo, ledene koščke, modele za 3D akril in še več izdelkov, s katerimi lahko izdelate prekrasen NAIL ART na gelne, akrilne ali permanentno lakirane nohte. 

  Preverite našo ponudbo kvalitetnih izdelkov za nohte Briljant.si-Vse za nohte! 

  [metadesc] => Tečaj poslikav nohtov ONE STROKE, ZHOSTOVO, AKVAREL, aquarelle painting, mix media, nakit iz akrila [metakey] => Vse za nohte – briljant, efexclusive, eurofashion, poslikave nohtov, one stroke, zhostovo, akvarel, water colors, acrylic colors [customtitle] => Dekoracija in poslikava nohtov [slug] => kamencki-blescice-konfeti-swarovski-laki-folija-nalepke-skoljke [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) )
 • NAIL ART
 • Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 53 [category_name] => Celulozne vate - blazinice [category_description] =>

  V tej kategoriji najdete vate oziroma blazinice treh vrst oziroma štiri različna pakiranja:

  - celulozne vate ali blazinice 500 kom v roli,
  - celulozne vate ali blazinice 1000 kom v roli,
  - vate ali blazinice v obliki gobice - 79 kom,
  - vate ali blazinice EF EXCLUSIVE - 200 kom.

  Celulozne vate ali blazinice se lahko uporabljajo v kozmetične in zdravstvene namene. V kozmetični dejavnosti se uporabljajo za odstranjevanje laka in za odstranjevanje lepljivih slojev gela in lak gela ter dezinfekcijo nohtov v kombinaciji z primernimi tekočinami. Celulozne vate ali blazinice so narejene iz celuloznih vlaken, ki vpijajo tekočino in pri brisanju ne puščajo vlaken in majhnih delcev. Uporabne so tudi za čiščenje pripomočkov za nohte in UV lučk ter za čiščenje čopičev. Za shranjevanje in lažjo uporabo celuloznih vat v roli lahko uporabite tudi stojalo za vate, ki ga najdete v naši ponudbi.

  Celulozne vate ali blazinice so znamk EF Exclusive in EURO FASHION.

  [metadesc] => Celulozne vate - blazinice za kozmetične namene za odstranjevanje laka in za odstranjevanje lepljivih slojev gela in lak gela ter dezinfekcijo nohtov v kombinaciji z primernimi tekočinami. Narejene so iz celuloznih vlaken, ki vpijajo tekočino in pri brisanju ne puščajo vlaken in majhnih delcev. [metakey] => celulozne vate, blazinice, wipes, cellulose swabs, tečaji za nohte, Briljant-vse za nohte, ef exclusive, euro fashion [customtitle] => [slug] => vate [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 88 [category_name] => Ostali pripomočki za nohte [category_description] =>

  Ostali pripomočki za nohte

  [metadesc] => Ostali pripomočki za nohte [metakey] => Ostali pripomočki za nohte [customtitle] => [slug] => pripomocki2015-06-17-19-54-46_ [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 54 [category_name] => METALNI PRIPOMOČKI [category_description] =>

  Med skupini metalni pripomočki za nohte najdete škarjice, pincete, pripomoček za mešanje, pripomoček za odstranjevanje obnohtne kožice, škarje za obnohtno kožico, klešče za umetne konice. 

  [metadesc] => Med skupini metalni pripomočki za nohte najdete škarjice, pincete, pripomoček za mešanje, pripomoček za odstranjevanje obnohtne kožice, škarje za obnohtno kožico, klešče za umetne konice [metakey] => škarjice, pincete, pripomoček za mešanje, pripomoček za odstranjevanje obnohtne kožice, škarje za obnohtno kožico, klešče za umetne konice [customtitle] => [slug] => pripomocki2014-10-29-21-56-19 [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [3] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 80 [category_name] => Zaščitni pripomočki [category_description] =>

  Zaščitni pripomočki, ki so nujno potrebni pri delu nohtnega stilista: rokavice, maske ...

  [metadesc] => Zaščitni pripomočki, ki so nujno potrebni pri delu nohtnega stilista: rokavice, maske ... [metakey] => Zaščitni pripomočki, nohtni stilist, rokavice, maske, efexclusive, first gel slovenija ... [customtitle] => [slug] => zascitni-pripomocki [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) )
 • Pripomočki za nohte
 • Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 37 [category_name] => UV in LED LUČKE [category_description] =>

  UV in LED lučke za utrjevanje materialov za nohte, ki se utrjujejo pod UV ali LED svetlobo. 

  [metadesc] => UV in LED lučke za utrjevanje materialov za nohte, ki se utrjujejo pod UV ali LED svetlobo znamke EF EXCLUSIVE. BRILJANT - VSE ZA NOHTE [metakey] => uv lučka, led lučka, uv lamp, led lamp, Briljant.si - Vse za nohte, ef exclusive slovenija, first gel slovenija [customtitle] => [slug] => uv-led-lucke [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 38 [category_name] => Brusilni strojčki in nastavki [category_description] => [metadesc] => Brusilni strojčki z dovolj velikim številom obratov za potrebe manikire in pedikure z vsemi potrebnimi nastavki. [metakey] => brusilni strojček, strojček za manikuro, brusilni nastavek, brus [customtitle] => [slug] => brusilni-strojcki [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 39 [category_name] => Ostala oprema za nohte [category_description] => [metadesc] => Sesalec za prah, ki nastaja pri piljenju in odstranjevanju gelnih in akrilnih nohtov. [metakey] => gelni nohti, akrilni nohi [customtitle] => [slug] => oprema-za-nohte [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) )
 • Oprema za nohte
 • Array ( )
 • Fiberglass tehnika

Partnerji

 • 1