Nakupovalna košarica: Košarica je prazna

Pogoji uporabe

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletne trgovine Briljant

Veljavnost splošnih pogojev

I.

Ti Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju »splošni pogoji«) veljajo za vse nakupe blaga, ki jih potrošnik ali druga oseba opravi preko spletnega mesta www.briljant.si (v nadaljevanju »spletna trgovina«), v času veljavnosti teh splošnih pogojev, skladno z določilom 120. člena Obligacijskega zakonika.

Ti splošni pogoji urejajo pogodbeno razmerje med samostojnim podjetnikom Anja Fijavž s.p., Na vasi 12b, 3205 Vitanje (v nadaljevanju »prodajalec«) ter posameznim kupcem, v kolikor ni s pisnim sporazumom ali prodajalčevo navedbo posebnih pogojev prodaje za posamezni izdelek izrecno določeno drugače. Prodajalec zavrača vse ponudbe za sklenitev posla pod drugačnimi pogoji, kot izhajajo iz določil teh splošnih pogojev, razen v kolikor nedvomno potrdi njihov sprejem v pisni obliki.

Šteje se, da se kupec z oddajo naročila za nakup blaga v spletni trgovini strinja s splošnimi in posebnimi pogoji prodaje posameznega blaga.

Podatki o prodajalcu

II.

Spletno prodajo na www.briljant.si izvaja samostojni podjetnik Anja Fijavž s.p., Na vasi 12b, 3205 Vitanje, ki je bil vpisan v Poslovni register Slovenije pri registrskem organu Ajpes, izpostava Celje, dne 1.9.2013 z matično številko 6432620000. Prodajalec je zavezanec za plačilo DDV, z identifikacijsko številko SI19483511.

Predmet pogodbe

III.

Predmet pogodbe, ki jo skleneta kupec in prodajalec s sprejemom kupčevega naročila je blago, ki ga v naročilu specificira kupec, v količinah ki jih v naročilu določi kupec ter z lastnostmi, kot izhajajo iz opisa blaga v spletni trgovini.

Jezik pogodbe

IV.

Pogodbo je mogoče skleniti v slovenskem jeziku. Pogodba je lahko na podlagi predhodnega dogovora sklenjena tudi v drugem obema pogodbenima strankama jasno razumljivem jeziku.

Cena

V.

Za nakup v spletni trgovini veljajo cene, označene ob posameznem izdelku v spletni trgovini v trenutku oddaje naročila. V kolikor ni ob navedbi cene izrecno navedeno drugače, vsebujejo navedene cene DDV v zakonsko predpisani stopnji. Morebitni stroški obdelave naročila ter odpošiljanja se obračunajo ločeno. Prodajalec si pridržuje pravico enostranskega spreminjanja cen. Spremenjene cene veljajo za vsa naročila, oddana po trenutku objave spremenjene cene dalje. Sprememba cen ne vpliva na že oddana naročila.

Vse objavljene spletne cene v vseh vrstah ponudb veljajo le za nakup preko spletne trgovine www.briljant.si.

Plačilo in dostava

VI.

V spletni trgovini www.briljant.si so na voljo naslednji načini plačila:

-      po povzetju – z gotovino (provizijo poštne nakaznice krije kupec). Kupec prejme račun skupaj z blagom. Računu in blagu je priložena položnica, ki jo kupec poravna poštnemu uslužbencu. Pri plačilu po povzetju kupcu Pošta Slovenije zaračuna vplačnino oziroma stroške nakazila po veljavnem ceniku Pošte Slovenije. Ta strošek ni zajet v vrednost naročila.

-      po predračunu, ki ga prejme kupec po obdelavi naročila. Prodajalec bo odposlal blago v dogovorjenem roku po plačilu predračuna.

Kupec se z oddajo naročila zavezuje plačati naročeno blago, pripadajoče stroške dostave ter stroške plačilne transakcije. Kupec se zavezuje ob prejemu blaga embalažo in blago nemudoma pregledati za morebitne vidne poškodbe ali nepravilnosti, ki bi bile lahko posledica poškodbe ali izgube blaga v transportu ter zapisati morebitne pomanjkljivosti na spremno dokumentacijo izvajalca poštnih storitev.

VII.

Predvideni rok dobave je naveden ob opisu izdelka v spletni trgovini. Navedeni rok dobave predstavlja oceno časa, potrebnega za dostavo blaga kupcu, pod predpostavko običajnega obsega prodajalčevega poslovanja ter običajnega načina izvajanja poštnih storitev. Prodajalec se v navedenih pogojih zavezuje odposlati blago na zalogi najkasneje v 3 delovnih dneh po prejetju naročila oz. po prejetem plačilu v primeru izdelave predračuna, blago ki ni na zalogi pa nemudoma po prejemu ustrezne zaloge.

V kolikor bi zaradi nenadnega povečanja naročil za posamezni artikel, za katerega je v spletni trgovini navedeno, da je na zalogi, ali iz drugih utemeljenih razlogov zaloga posameznega artikla pošla, ter bi bila zato pravočasna dobava blaga nemogoča ali povezana z nesorazmernimi stroški, se rok dobave ustrezno podaljša. Prodajalec bo v takem primeru kupca obvestil o predvidenem roku dobave ter mu v primeru, da bi bil predvideni rok dobave daljši kot 30 dni ponudil razvezo sklenjene pogodbe. Prodajalec ne odgovarja za škodo, ki bi nastala kot posledica zamude iz razlogov, ki ne izhajajo iz sfere prodajalca, temveč izhajajo iz sfere izvajalca poštnih storitev ali prodajalčevih dobaviteljev.

VIII.

Prodajalec bo kupcu poslal naročeno blago po pošti z uporabo storitev Pošte Slovenije na naslov, kot ga navede kupec ob oddaji naročila. Kupec prejme blago dostavljeno na naslov v skladu s pravili izvajalca poštnih storitev, na katere prodajalec nima vpliva. Prodajalec ne odgovarja za ravnanje izvajalca poštnih storitev. V kolikor ni v spletni trgovini za posamezni izdelek izrecno določeno drugače, nosi vse stroške dostave kupec. Prodajalec zaračuna kupcu stroške dostave hkrati s pogodbeno dogovorjenim blagom. Prodajalec ni dolžan dostaviti blaga pred prejemom plačila stroškov dostave. V kolikor ni izrecno dogovorjeno drugače, prodajalec ne pošilja blaga na naslove izven Republike Slovenije. V kolikor se kupec in prodajalec dogovorita za pošiljanje blaga na naslov izven Republike Slovenije, se za višino poštnine ter druge okoliščine dostave blaga ne uporabljajo določila teh splošnih pogojev ali pogoji, navedeni v spletni trgovini, temveč se pogodbeni stranki o tem dogovorita posebej.

V kolikor ni pri posameznem artiklu v spletni trgovini navedeno drugače, se stroški pošiljanja blaga obračunavajo po sledeči tarifi:

-      vrednost nakupa do 120 EUR (z DDV) – 3,90 EUR

-      vrednost nakupa nad 120 EUR (z DDV) - brezplačna dostava

Pošta Slovenije pri plačilu pošiljke po povzetju kupcu zaračuna strošek vplačnine (vplačilo obrazca UPN) po ceniku Pošte Slovenije.

Pravica odstopa potrošnika od pogodbe

IX.

Kupec, ki je potrošnik, ima skladno ter v mejah določil Zakona o varstvu potrošnikov pravico, da v štirinajstih dneh prodajalcu sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Navedeni rok prične teči z dnem prejema blaga, kateremu bodo priložene tudi podrobnejše informacije o načinu in pogojih vračila blaga, skladno z določilom 43c členom Zakona o varstvu potrošnikov. Kupec nima pravice odstopa od pogodbe za tiste izdelke, za katere tako določa zakon. Strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je strošek vračila blaga; blago je potrebno vrniti prodajalcu najkasneje v roku 30 dni od oddanega sporočila o odstopu od pogodbe. Blago mora biti vrnjeno nepoškodovano in v nespremenjeni količini. Prodajalec vrne kupcu prejeta plačila takoj ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 30 dni po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe. Prodajalec ne sprejema pošiljk z odkupnino. Prodajalec ne izvaja izplačil za blago, za katerega ni nesporno ugotovljeno, da je bilo kupcu dobavljeno s strani prodajalca na podlagi pogodbe sklenjene na daljavo, zato naj kupec odstopni izjavi priloži kopijo računa.

Kupec poda prodajalcu odstopno izjavo po pošti na naslov podajalca (Anja Fijavž s.p., Pod Hriberco 15, 3205 Vitanje) ali na kontaktni e-naslov ( Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ). Vračilo prejetega blaga na naveden naslov v 14-ih dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od pogodbe. Blago mora biti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik. Kupec odgovarja za poškodbe, izgubo ali uničenje blaga, nastalo po njegovi krivdi.

Naročanje

X.

Registracija kupca za nakup v spletni trgovini Briljant.si ni neobhodno potrebna. Naročilo lahko odda tudi tako, da vnese vse potrebne podatke za oddajo naročila. V primeru registracije v sistem spletne trgovine, obiskovalec pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, ter geslo, ki služita za identifikacijo uporabnika s strani spletne trgovine.

Nakup v spletni trgovini Briljant.si opravite v naslednjih petih korakih.

1. KORAK: Po pregledu ponudbe ob želenih izdelkih kupec izbere možnost "dodaj v košarico". Pred tem izbere želeno količino. Pri vsaki izbiri se kupcu prikaže obvestilo, da je izdelek dodan v košarico. Nadaljuje lahko z nakupom (Nadaljujte nakupovanje) ali preveri izdelke v košarici (Košarica). V primeru da nadaljuje z nakupovanjem, postopek ponavlja pri vsakem želenem izdelku.

2. KORAK: Ko zaključi z izbiro izdelkov, izbere opcijo "Košarica". Vsi izbrani izdelki so zbrani v košarici. Košarico lahko že med nakupom kadarkoli preveri in v njej uredi izdelke (spremeni količine izdelkov ali jih odstrani iz seznama). Če mu ustrezajo izbrani izdelki, cene in količine izdelkov, nadaljuje z Opcijo "Uredi podatke o plačniku".

3. KORAK: Opcija "Uredi podatke o plačniku" vsebuje podatke o plačniku. Nekatera polja so obvezna (Ime, Priimek, Naslov, Poštna številka, Mesto, Država, Telefon), druga se izpolnijo po želji (Ime podjetja, Srednje ime, Naslov-dodatno polje). V primeru, da naslov dostave ni enak naslovu plačnika, lahko ureja kupec naslov dostave že v tem oknu. Ko je z vnosom zadovoljen, klikne opcijo "Shrani" oziroma "Prekliči", če z vnosom ni zadovoljen. V primeru, da naslov plačnika ni enak naslovu dostave in ga še ni uredili v oknu "Uredi podatke o plačniku", le tega lahko uredi na opciji "Dodaj/Uredi naslov. Lahko ga tudi popravi, če z prejšnjim vnosom ni zadovoljen.

4. KORAK: Naslednji korak je izbira plačila z opcijo "Izberite način plačila". Izbira med dvema opcijama: Plačilo po predračunu ali Plačilo po povzetju. Izbiro potrdi z "Shrani" ali zavrže z "Prekliči". Tudi če izbiro shrani in se premisli, lahko ponovno izbira s klikom na opcijo "Spremenite plačilo". Prebere in potrdi pogoje poslovanja ter nadaljuje z opcijo "Preverite naročilo".

5. KORAK: Kupec si lahko ponovno ogleda naročilo in če se z njim strinja, izbere opcijo "Potrdilo naročilo". Če želi kupec še kaj sporočiti, lahko sporočilo vnese pod opcijo "Komentar".

Kupec po oddanem naročilu po e-pošti prejme povzetek naročenih izdelkov. Registriranemu kupcu so na spletni strani ponudnika vselej dostopni podatki o statusu in vsebini naročila.

Pomoč pri naročanju

XI.

Če kupcu naročanje preko spletne trgovine dela težave, lahko naročilo odda tudi po e-pošti Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. ali po telefonu 031 631 981 (od ponedeljka do petka od 9-15h, razen praznikov).

Pomoč pri registraciji

XII.

V primeru, da se kupec želi registrirati v spletno trgovino Briljant.si, desno zgoraj poišče kategorijo Uporabnik. Klikne na Registriraj se in sledi navodilom. Po potrditvi registracije kupec po e-pošti prejme geslo, ki ga uporablja za naslednje prijave. V primeru pozabe gesla kupec izbere opcijo Ste pozabili geslo in sledi navodilom.

V primeru, da geslo kupcu ni vidno med prejeto e-pošto, naj preveri mapo »Spam« oziroma Nezaželjeno oziroma Vsiljeno pošto.

Hramba pogodbe

XIII.

Prodajalec hrani naročilo kupca, te splošne pogoje ter drugo dokumentacijo, ki predstavlja sestavne dele pogodbe med prodajalcem in kupcem.

Kupoprodajna pogodba (naročilo) je v slovenskem jeziku shranjena na strežniku v elektronski obliki in je kupcu dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu (Moj profil). Kupec ima možnost vpogleda v navedeno dokumentacijo tudi na sedežu prodajalca, po predhodni najavi.

XIV.

Predstavitev izdelkov

Prodajalec ne jamči za pravilno predstavitev izdelkov, temveč zgolj za verodostojno posredovanje podatkov iz uradnih katalogov dobaviteljev izdelkov.

Fotografije izdelkov so zgolj simbolične ter niso namenjene predstavitvi izdelkov.

Spori

XV.

Vse morebitne spore, med kupcem in prodajalcem bosta stranki poizkušali reševati sporazumno. V kolikor to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno stvarno pristojno sodišče v Celju.

Iskalnik

Znamke

  Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 108 [category_name] => Lak geli Slowianka [category_description] =>

  Barvni gel laki Slowianka so gumijasti geli nove generacije. Njihove značilnosti nohtnim stilistom olajšajo delo. Ne tečejo v predel obnohtne kožice in so povprečne gostote. So zelo pigmentirani in se dobro sušijo tudi v debelejših slojih. Zahvaljujoč intenzivnosti barve in nasičenosti pigmentov so idealni za barvanje in NAIL ART. Primerni so tudi za uporabo v kombinaciji s transferno folijo.

  Na voljo v 57 različnih odtenkih.

   

  [metadesc] => Barvni gel laki Slowianka so gumijasti geli nove generacije. Njihove značilnosti nohtnim stilistom olajšajo delo. Ne tečejo v predel obnohtne kožice in so povprečne gostote. So zelo pigmentirani in se dobro sušijo tudi v debelejših slojih. Zahvaljujoč intenzivnosti barve in nasičenosti pigmentov so idealni za barvanje in NAIL ART. Primerni so tudi za uporabo v kombinaciji s transferno folijo. N [metakey] => Barvni gel laki, Slowianka, gumijasti geli, Ne tečejo, zelo pigmentirani, dobro sušeči, intenzivnosti barve, nasičenosti pigmentov, različni odtenki [customtitle] => [slug] => lak-geli [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2209 ) [childs] => Array ( ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 109 [category_name] => Pigmenti Slowianka in ostali NAIL ART efekti [category_description] =>

  Pigmenti izboljšajo pokrivnost laka ali gela. Še posebej primerni so za NAIL ART. Z dodajanjem pigmenta v gel ali lak dobiš večjo pokrivnost materiala, ki je zelo zaželena pri ustvarjanju NAIL ART-a, spreminjaš lahko svetlost ali temnost materiala ...

   

  [metadesc] => Pigmenti izboljšajo pokrivnost laka ali gela. Še posebej primerni so za NAIL ART. Z dodajanjem pigmenta v gel ali lak dobiš večjo pokrivnost materiala, ki je zelo zaželena pri ustvarjanju NAIL ART-a, spreminjaš lahko svetlost ali temnost materiala ... [metakey] => Pigmenti, pokrivnost laka ali gela, NAIL ART, spreminjanje svetlost ali temnost materiala, slowianka [customtitle] => [slug] => pigmenti [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2210 ) [childs] => Array ( ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 110 [category_name] => Čopiči Slowianka [category_description] =>

  V tej katergoriji so čopiči za različne tehnike ustvarjanja  in sonda.

   

  [metadesc] => Magični čopič NAil Art so čopiči za izjemno tanke linije. [metakey] => Magični čopič, NAil Art, izjemno tanke linije, slowianka [customtitle] => [slug] => copici-slowianka [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 4491 ) [childs] => Array ( ) ) [3] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 111 [category_name] => Gel sistem Slowianka [category_description] =>

  Gel, ki na nohtu ustvari edinstven izgled.

   

  [metadesc] => Gel, ki na nohtu ustvari edinstven izgled. [metakey] => Gel, noht, edinstven izgled, slowianka, truscada, plastelin gel, mirror [customtitle] => [slug] => gel-slowianka [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 4490 ) [childs] => Array ( ) ) [4] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 139 [category_name] => Pripomočki Slowianka [category_description] =>

  Pripomočki, ki jih uporabljamo pri delu z Slowianka izdelki.

   

  [metadesc] => Pripomočki, ki jih uporabljamo z ostalimi Slowianka-Truscada izdelki. [metakey] => Pripomočki, Slowianka-Truscada izdelki, cat eye [customtitle] => [slug] => pripomocki-slowianka [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2212 ) [childs] => Array ( ) ) [5] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 260 [category_name] => Prahi Slowianka [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => prahi-slowianka [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2587 ) [childs] => Array ( ) ) [6] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 264 [category_name] => Akril sistem Slowianka [category_description] =>

  Sistem akrila Slowianka nudi tekočino in tri vrste akril prahov, v original pakiranju po 10 ali 30 gramov:

  - CLEAR (prozoren akril prah)

  - COVER SKIN (kamuflažni akril prah)

  - SUPER WHITE (bel akril prah)

  [metadesc] => sistem akrila Slowianka, clear acrylic powder, cover skin acrylic powder, super white acrylic powder, liquid acrylic [metakey] => [customtitle] => [slug] => akril-slowianka [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [7] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 266 [category_name] => AKRIL - GEL sistem Slowianka [category_description] =>

  acryl gel system

   

  Video in predstavitev uporabe AKRIL-GELa po sistemu uporabe silikonskih konic ali šablon

  [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => akrilgel [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 3364 ) [childs] => Array ( ) ) [8] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 267 [category_name] => Tekočine Slowianka [category_description] =>

  V tej kategoriji najdete tekočine znamke Slowianka Nail Trends, ki jih potrebujemo pri izdelavi umetnih nohtov in permanentno lakiranih nohtov. V to kategorijo spadajo primerji in cleanerji.

  [metadesc] => Tekočine znamke Slowianka Nail Trends so primerji in cleanerji. [metakey] => primer, cleaner, slowianka, slowianka nail trends [customtitle] => [slug] => tekocine2018-04-09-22-35-52 [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 4489 ) [childs] => Array ( ) ) [9] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 268 [category_name] => Baze in topi Slowianka [category_description] =>

  V tej kategoriji so na voljo baze in topi znamke Slowianka Nail Trends.

   

  Praviloma se vse baze in vsi topi v tej kategoriji uporabljajo z vsemi sistemi. Tako z gel sistemom, akril-gel sistemom, akril sistemom in sistemom permanenentnega lakiranja. 

  [metadesc] => [metakey] => base gel, top gel, slowianka [customtitle] => [slug] => baze-in-topi-slowianka [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 4488 ) [childs] => Array ( ) ) )
 • Slowianka
 • Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 62 [category_name] => UV geli FIRST GEL [category_description] =>

  UV Geli FIRST GEL so geli nemškega porekla, enostavni za uporabo in zelo obstojni. Linija je preprosta in racionalno zasnovana, tako da ima vsak gel iz te linije svoj namen. Linijo FIRST GEL je zasnovala Anna Milay.

   

   

  [metadesc] => UV Geli FIRST GEL so geli nemškega porekla, enostavni za uporabo in zelo obstojni. Linija je preprosta in racionalno zasnovana, tako da ima vsak gel iz te linije svoj namen. Linijo FIRST GEL je zasnovala Anna Milay. [metakey] => UV Geli FIRST GEL slovenija, anna milay, kamuflažni, gradilni, zaključni gel, gel za transferno folijo [customtitle] => [slug] => uv-geli-first-gel [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 3979 [1] => 2237 ) [childs] => Array ( ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 61 [category_name] => NAIL ART First Gel [category_description] =>

  Vse kar potrebujete za NAIL ART. V tej kategoriji najdete folije, konturne barve, kamenčke, bleščice ipd

  [metadesc] => Vse kar potrebujete za NAIL ART. V tej kategoriji najdete folije, konturne barve, kamenčke, bleščice ipd [metakey] => nail art, first gel, barve, kamenčki, bleščice [customtitle] => [slug] => nail-art-first-gel [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 3978 [1] => 2244 ) [childs] => Array ( ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 261 [category_name] => Gel Lak FIRST GEL [category_description] =>

  Ne glede na to, ali gre za barvno ali nohtno umetnost, je vse mogoče z barvami za gel za nohte iz First Gela.

  Tudi pri prvem nanosu je barva zelo neprosojna in se ne stika z nohtom. Lahka in gosta konsistenca omogoča kakovostno in hitro delo.

  [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => gel-lak-first-gel [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 3975 ) [childs] => Array ( ) ) [3] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 262 [category_name] => Chrome Lac FIRST GEL [category_description] =>

  Tudi pri prvem nanosu je barva zelo neprosojna in se ne stika z nohtom. Lahka in gosta konsistenca omogoča kakovostno in hitro delo

   

  [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => chrome-lac-first-gel [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 3973 ) [childs] => Array ( ) ) [4] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 60 [category_name] => Barvni geli FIRST GEL [category_description] =>

  Največja prepoznavnost First gel-a so ravno ONE STROKE barvni geli.

  Lastnosti:

  • Slikanje z ONE STROKE FIRST GELI je preprosto, kot z akrilno barvo
  • Kljub tekoči in gladki strukturi ONE STROKE FIRST GELI ne tečejo
  • ONE STROKE FIRST GELI so zelo primerni tudi za izris tankih linij in finih poslikav, uporaba in rezultat je zelo podoben risanju z akrilno barvo
  • Čeprav se ONE STROKE FIRST GELI lahko nanašajo zelo tanko, ne pokajo in se ne luščijo
  • ONE STROKE FIRST GELI so zelo pigmentirani, z njimi lahko rišemo tudi ONE STROKE tehniko. ONE STROKE tehnika z temi geli je primerna tudi za začetnike
  • Močna prekrivnost ONE STROKE FIRST GELOV že z samo enim nanosom
  • Čas utrjevanja ONE STROKE barvnih gelov v UV lučki je 1 minuto
  • Pigmentiranost FIRST GELEOV tudi omogoča racionalno in gospodarno uporabo
  • Po odprtju FIRST GELOV je rok uporabnosti 30 mesecev
  • FIRST GELI omogočajo hitro delo
  • FIRST GELI so primerni tako za začetnike kot tudi za izkušene nohtne stiliste
  • Vsi FIRST GEL izdelki so nemškega porekla 

   

  [metadesc] => One stroke barvni geli FIRST GELI izjemne kakovosti in prekrivnosti, primerni za poslikave ONE STROKE in ZHOSTOVO. Z njimi ustvarjamo tudi NAIL ART FOIL. Zahvala za te gele gre Anni Milay. [metakey] => One stroke barvni geli, FIRST GEL SLOVENIJA, ANNA MILAY, ZHOSTOVO, ONE STROKE [customtitle] => [slug] => one-stroke-barvni-geli [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 3976 [1] => 2246 ) [childs] => Array ( ) ) [5] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 120 [category_name] => Pile in Bloki FIRST GEL [category_description] =>

  Pile in bloki za piljenje, poliranje in oblikovanje naravnih in umetnih nohtov - gelnih nohtov, akrilnih nohtov ali lakiranih nohtov.

   

  [metadesc] => Pile in bloki za piljenje, poliranje in oblikovanje naravnih in umetnih nohtov - gelnih nohtov, akrilnih nohtov ali lakiranih nohtov. [metakey] => Pile, bloki, piljenje, poliranje, oblikovanje, naravni nohti, umetni nohti, gelni nohti, akrilni nohti, lakirani nohti, first gel [customtitle] => [slug] => pile-in-bloki-first-gel [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2239 ) [childs] => Array ( ) ) [6] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 65 [category_name] => Čopiči za Gel in Nail Art FIRST GEL [category_description] =>

  Anna Milay je razvila edinstven niz čopičev za poklicne Nail Art oblikovalce. Vsak čopič zadostuje za potrebe najbolj subtilnih in prefinjenih oblik, ki omogočajo tanke in tekoče linije. Čopiči so elegantno oblikovani in najvišje kakovosti.So pravo veselje za uporabo!

  Poskusite in odkrijte sami, kako odlični so za vaše najpreprostejše in najbolj kompleksne potrebe oblikovanja nohtov.

  [metadesc] => Čopiči za gel in NAIL ART [metakey] => Čopiči za gel in NAIL ART [customtitle] => Čopiči za gel in NAIL ART [slug] => copici-za-gel-in-nail-art [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 3977 ) [childs] => Array ( ) ) [7] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 71 [category_name] => Pripomočki FIRST GEL [category_description] =>

  Pripomočki pri izdelovanju in modeliranju nohtov. 

   

  [metadesc] => Pripomočki pri izdelovanju in modeliranju nohtov. [metakey] => Pripomočki pri izdelovanju, modeliranju nohtov, first gel slovenija [customtitle] => [slug] => pripomocki-first-gel [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2238 ) [childs] => Array ( ) ) )
 • FIRST GEL
 • Array ( )
 • GLAMOUR lashes
 • Array ( )
 • ESN - Gel Me (permanentni laki)
 • Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 144 [category_name] => Barvni lak gel Inspire [category_description] =>

  Lak gel v različnih barvnih odtenkih.

   

  [metadesc] => Lak gel v različnih barvnih odtenkih. [metakey] => Lak gel, različni barvni odtenki, inspire [customtitle] => [slug] => barvni-lak-gel-inspire [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2230 ) [childs] => Array ( ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 145 [category_name] => Dehidrator Inspire [category_description] =>

  Dehidrator se uporablja za ploščo naravnega nohta kot priprava nohta v svetu manikire za kasnejše obdelovanje. Primeren je tako za nadaljnjo uporabo gela, lak gela, akrila, utrjevalca za nohte ali kakršnega drugega veznega izdelka za nohte.

   

  [metadesc] => Dehidrator se uporablja za ploščo naravnega nohta kot priprava nohta v svetu manikire za kasnejše obdelovanje. Primeren je tako za nadaljnjo uporabo gela, lak gela, akrila, utrjevalca za nohte ali kakršnega drugega veznega izdelka za nohte. [metakey] => Dehidrator, plošča naravnega nohta, manikira, kasnejše obdelovanje, inspire [customtitle] => [slug] => dehidrator-inspire [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2229 ) [childs] => Array ( ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 146 [category_name] => Vezni lak gel Inspire [category_description] =>

  Vezni lak gel (Start Right) se uporablja za zagotavljanje dobrega oprijema in obstojnosti barve. Preprečuje krušenje in pokanje barvnega laka. Med ploščo naravnega nohta in med gelom ustvari dobro vez in skrbi za trdnost nohta.

   

  [metadesc] => Vezni lak gel (Start Right) se uporablja za zagotavljanje dobrega oprijema in obstojnosti barve. Preprečuje krušenje in pokanje barvnega laka. Med ploščo naravnega nohta in med gelom ustvari dobro vez in skrbi za trdnost nohta. [metakey] => Vezni lak gel, Start Right, dobr oprijem, obstojnost barve, Preprečuje krušenje, preprečuje pokanje, inspire [customtitle] => [slug] => vezni-lak-gel-inspire [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2225 ) [childs] => Array ( ) ) [3] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 147 [category_name] => Zaključni lak gel Inspire [category_description] =>

  Zaključni lak gel Inspire (Perfect Finish) skrbi za dolgo obstojen sijaj nohta in varuje noht pred krušenjem in plastenjem.

   

  [metadesc] => Zaključni lak gel Inspire (Perfect Finish) skrbi za dolgo obstojen sijaj nohta in varuje noht pred krušenjem in plastenjem. [metakey] => Zaključni lak gel, Inspire, Perfect Finish, sijaj nohta, varuje noht pred krušenjem in plastenjem [customtitle] => [slug] => zakljucni-lak-gel-inspire [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2224 ) [childs] => Array ( ) ) [4] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 148 [category_name] => Tekočine Inspire [category_description] =>

  Med tekočine INSPIRE spadajo:

  • Gel Cleaner za izjemen sijaj INSPIRE
  • Tekočina za odstranjevanje umetnih nohtov INSPIRE 
  [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => tekocine-inspire [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2226 ) [childs] => Array ( ) ) [5] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 149 [category_name] => Izdelki za nego obnohtne kožice [category_description] =>

  Mehčalec obnohtne kožice in olje za nego obnohtne kožice.

   

  [metadesc] => Mehčalec in olje za nego obnohtne kožice. [metakey] => Mehčalec, olje, nega, obnohtna kožica, inspire [customtitle] => [slug] => izdelki-za-nego-obnohtne-kozice [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2228 ) [childs] => Array ( ) ) )
 • Inspire
 • Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 104 [category_name] => Lak za štampiljke [category_description] =>

  Lak za štampiljke. Lak je v originalni 9ml steklenički s čopičem. Ima močno barvno pigmentacijo.

   

  [metadesc] => Lak za štampiljke. Lak je v originalni 9ml steklenički s čopičem. Ima močno barvno pigmentacijo. [metakey] => Lak, štampiljke, steklenička s čopičem, močna barvna pigmentacija, MoYou London [customtitle] => [slug] => lak-za-stampiljke [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2207 ) [childs] => Array ( ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 106 [category_name] => Žig in strgalo [category_description] =>

  Bistveno orodje pri uporabi štampiljk na nohtih.

  Set sestavlja čvrst silikonski žig in strgalo. Silikonska glava je velikosti 1.6x2.8cm in je idealna za uporabo katere koli MoYou London šablone. Žig ima ročaj, ki omogoča udoben oprijem.

   

  [metadesc] => Bistveno orodje pri uporabi štampiljk na nohtih. Set sestavlja čvrst silikonski žig in strgalo. Silikonska glava je velikosti 1.6x2.8cm in je idealna za uporabo katere koli MoYou London šablone. Žig ima ročaj, ki omogoča udoben oprijem. [metakey] => štampiljke, nohti, Set, silikonski žig, strgalo, MoYou London, šablone [customtitle] => [slug] => zig-in-strgalo [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2205 ) [childs] => Array ( ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 105 [category_name] => Šablone Mo You London [category_description] =>

  Šablona je iz nerjavečega jekla velikosti 6.5x12.5cm in je enostavna za uporabo. Vsaka šablona je v svojem zaščitnem ovoju. Štampiljke so vgravirane na šablono in so prekrite z zaščitno folijo, ki jo je potrebno pred uporabo odstraniti.

   

  [metadesc] => Šablona je iz nerjavečega jekla velikosti 6.5x12.5cm in je enostavna za uporabo. Vsaka šablona je v svojem zaščitnem ovoju. Štampiljke so vgravirane na šablono in so prekrite z zaščitno folijo, ki jo je potrebno pred uporabo odstraniti. [metakey] => Šablona, nerjaveče jeklo, enostavna uporaba, štampiljke, MoYou London [customtitle] => [slug] => sablone2016-01-19-12-57-16 [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2206 ) [childs] => Array ( ) ) )
 • MoYou London
 • Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 197 [category_name] => Oprema Euro Fashion [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => oprema-euro-fashion [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2474 ) [childs] => Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 212 [category_name] => Brusilni stroji [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => brusilni-stroji [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2490 ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 213 [category_name] => Sušilci laka za nohte [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => susilci-laka-za-nohte [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2491 ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 214 [category_name] => Sterilizatorji [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => sterilizatorji [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2492 ) ) [3] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 219 [category_name] => UV in LED lučke ter žarnice [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => uv-in-led-lucke-ter-zarnice [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2497 ) ) [4] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 220 [category_name] => Sesalci za prah in vrečke zanj [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => sesalci-za-prah-in-vrecke-zanj [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2498 ) ) ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 198 [category_name] => Pripomočki Euro Fashion [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => pripomocki-euro-fashion [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2473 ) [childs] => Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 216 [category_name] => Posodice, lončki in ostali pripomočki za shranjevanje [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => posodice-loncki-in-ostali-pripomocki-za-shranjevanje [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2494 ) ) ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 199 [category_name] => Manikura in pedikura EURO FASHION [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => manikura-in-pedikura [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2475 ) [childs] => Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 221 [category_name] => Oprema za manikuro ali pedikuro [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => oprema-za-manikuro-ali-pedikuro [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2499 ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 222 [category_name] => Pripomočki za manikuro ali pedikuro [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => pripomocki-za-manikuro-ali-pedikuro [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2500 ) ) ) ) [3] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 200 [category_name] => Ostali izdelki Euro Fashion [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => ostali-izdelki-euro-fashion [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2477 ) [childs] => Array ( ) ) [4] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 201 [category_name] => Fiberglass EURO FASHION [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => vse-za-fiberglass-tehniko [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2478 ) [childs] => Array ( ) ) [5] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 202 [category_name] => Nail Art Euro Fashion [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => nail-art-euro-fashion [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2479 ) [childs] => Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 249 [category_name] => Bleščice [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => blescice [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2527 ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 250 [category_name] => Kamenčki [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => kamencki [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2528 ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 251 [category_name] => Perlice [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => perlice [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2529 ) ) [3] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 252 [category_name] => Cekinčki [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => cekincki [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2530 ) ) [4] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 253 [category_name] => Različni koščki [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => razlicni-koscki [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2531 ) ) [5] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 254 [category_name] => Konfeti [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => konfeti [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2532 ) ) [6] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 255 [category_name] => Nail Art Posebnih oblik [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => nail-art-posebnih-oblik [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2533 ) ) [7] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 256 [category_name] => Prah za Nail Art [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => prah-za-nail-art [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2534 ) ) [8] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 257 [category_name] => Folija in lepilo [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => folija-in-lepilo [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2535 ) ) [9] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 258 [category_name] => Nalepke Euro fashion [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => nalepke-euro-fashion [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2537 ) ) [10] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 259 [category_name] => Ostali Nail Art Izdelki [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => ostali-nail-art-izdelki [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2538 ) ) ) ) [6] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 203 [category_name] => Akrilne barve Euro Fashion [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => akrilne-barve-euro-fashion [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2480 ) [childs] => Array ( ) ) [7] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 204 [category_name] => Izdelki za nego obnohtne kožice Euro Fashion [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => izdelki-za-nego-obnohtne-kozice-euro-fashion [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2482 ) [childs] => Array ( ) ) [8] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 205 [category_name] => Laki EURO FASHION [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => laki-in-geli [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2483 ) [childs] => Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 244 [category_name] => Pod lak [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => pod-lak [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2522 ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 245 [category_name] => Nad lak [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => nad-lak [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2523 ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 246 [category_name] => Lak geli Euro Fashion [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => lak-geli-euro-fashion [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2524 ) ) [3] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 247 [category_name] => Lak za poslikavo [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => lak-za-poslikavo [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2525 ) ) ) ) [9] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 206 [category_name] => Pile in polirni bloki EF [category_description] =>

  Pile in polirni bloki EURO FASHION vseh vrst za oblikovanje naravnih in umetnih nohtov.

  [metadesc] => Pile in polirni bloki EURO FASHION vseh vrst za oblikovanje naravnih in umetnih nohtov. [metakey] => PILE, BLOKI, EURO FASHION [customtitle] => [slug] => pile-in-polirni-bloki [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2484 ) [childs] => Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 242 [category_name] => Pile Euro Fashion [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => pile-euro-fashion [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2520 ) ) ) ) [10] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 207 [category_name] => Tekočine Euro fashion [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => tekocine-euro-fashion [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2485 ) [childs] => Array ( ) ) [11] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 208 [category_name] => Metalni pripomočki Euro Fashion [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => metalni-pripomocki-euro-fashion [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2486 ) [childs] => Array ( ) ) [12] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 209 [category_name] => Čopiči EURO FASHION [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => copici-in-scetke [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2487 ) [childs] => Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 237 [category_name] => Čopiči in ščetke za prah [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => copici-in-scetke-za-prah [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2515 ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 238 [category_name] => Silikonski čopiči [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => silikonski-copici [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2516 ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 239 [category_name] => Čopiči za gel Euro Fashion [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => copici-za-gel-euro-fashion [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2517 ) ) [3] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 240 [category_name] => Čopiči za Akril Evro Fashion [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => copici-za-akril-evro-fashion [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2518 ) ) [4] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 241 [category_name] => Čopiči za One Stroke Euro Fashion [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => copici-za-one-stroke-euro-fashion [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2519 ) ) ) ) [13] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 210 [category_name] => Brusi, brusilni tulci in nastavki EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => brusi-brusilni-tulci-in-nastavki [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2488 ) [childs] => Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 232 [category_name] => Brusi [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => brusi [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2510 ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 234 [category_name] => Brusilni tulci s kapico [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => brusilni-tulci-s-kapico [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2512 ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 235 [category_name] => Nastavki za brusilne tulce [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => nastavki-za-brusilne-tulce [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2513 ) ) [3] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 236 [category_name] => Ostalo za bruse [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => ostalo-za-bruse [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2514 ) ) ) ) [14] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 211 [category_name] => Umetne konice in šablone EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => umetne-konice-in-sablone [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2489 ) [childs] => Array ( ) ) )
 • Euro Fashion (EF)
 • Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 49 [category_name] => Svilene trepalnice CLD [category_description] =>

  Svilene umetne trepalnice za permanentno podaljševanje trepalnic, za zgostitev naravnih trepalnic.

  CLD lashes so zelo kvalitetne svilene trepalnice. Svilene trepalnice CLD lashes so nanizane na samolepilnem traku, kar nam omogoča, da jih zlahka vzamemo ven, ko jih želimo nanesti. CLD lashes sistem po vrsticah nam olajša uporabo izdelka in prihrani čas.

   

  [metadesc] => Svilene trepalnice za permanentno podaljševanje trepalnic, za zgostitev naravnih trepalnic. CLD lashes so zelo kvalitetne svilene trepalnice. Svilene trepalnice CLD lashes so nanizane na samolepilnem traku, kar nam omogoča, da jih zlahka vzamemo ven, ko jih želimo nanesti. CLD lashes sistem po vrsticah nam olajša uporabo izdelka in prihrani čas. [metakey] => svilene trepalnice, permanentno podaljševanje trepalnic, zgostitev naravnih trepalnic, cld lashes, umetne trepalnice [customtitle] => [slug] => svilene-trepalnice [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 4152 [1] => 2255 ) [childs] => Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 126 [category_name] => C oblika [category_description] =>

  Svilene trepalnice C oblike.

   

   

  [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => c-oblika [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2252 ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 127 [category_name] => D oblika [category_description] =>

  Svilene trepalnice D oblike.

   

   

  [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => d-oblika [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2251 ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 128 [category_name] => L oblika [category_description] =>

  Svilene trepalnice L oblike.

   

   

  [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => l-oblika [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2250 ) ) [3] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 129 [category_name] => LC oblika [category_description] =>

  Svilene trepalnice LC oblike.

   

   

  [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => lc-oblika [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2249 ) ) [4] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 130 [category_name] => W oblika [category_description] =>

  Svilene trepalnice W oblike.

  [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => w-oblika [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2248 ) ) [5] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 131 [category_name] => Y oblika [category_description] =>

  Svilene trepalnice Y oblike. 

   

  [metadesc] => Svilene trepalnice Y oblike. [metakey] => Svilene trepalnice, Y oblike, CLD [customtitle] => [slug] => y-oblika [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2247 ) ) [6] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 132 [category_name] => Barvne trepalnice [category_description] =>

  Barvne svilene trepalnice C ali D oblike.

   

  [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => barvne-trepalnice [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2254 ) ) [7] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 133 [category_name] => Mix trepalnic [category_description] =>

  Svilene trepalnice izbrane oblike, v različnih (mix) dolžinah.

   

  [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => mix-trepalnic [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2253 ) ) [8] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 265 [category_name] => MINI MIX CLD - dolžina 6 in 7 mm [category_description] =>

  Svilene trepalnice v posebnih mixih, namenjenih polnjenju umetnih trepalnic v kotičkih očes.

  Na voljo v debelinah 5mm, 7mm in 10mm, v naslednjih oblikah: B, C in D. 

  Mix sestavljata dolžini 6 in 7. 

  [metadesc] => Svilene trepalnice, mix, 5mm, 7mm, 10mm, B, C, D [metakey] => [customtitle] => [slug] => cld-silk-lashes-mini-mix [virtuemart_media_id] => Array ( ) ) ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 125 [category_name] => Lepila in odstranjevalci lepila CLD [category_description] =>

  Lepilo lahko uporabljamo za lepljenje umetnih trepalnic v traku, kamenčkov, perja in ostalih dekorativnih dodatkov na obraz.

  Za hitro in zanesljivo odstranitev umetnih trepalnic pa uporabimo odstranjevalec lepila. 

  [metadesc] => Lepilo lahko uporabljamo za lepljenje umetnih trepalnic v traku, kamenčkov, perja in ostalih dekorativnih dodatkov na obraz. Za hitro in zanesljivo odstranitev umetnih trepalnic pa uporabimo odstranjevalec lepila. [metakey] => Lepilo, lepljenje trepalnic, umetne trepalnice v traku, kamenčki, perje, dekorativni dodatki, hitro, zanesljivo, odstranitev umetnih trepalnic, odstranjevalec lepila. [customtitle] => [slug] => lepila-in-odstranjevalci-lepila [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 4150 [1] => 2259 ) [childs] => Array ( ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 51 [category_name] => Ostali pripomočki CLD [category_description] =>

  Za permanentno podaljševanje trepalnic potrebujete kvalitetne svilene trepalnice na trakcu, lepilo za trepalnice in druge pripomočke. Med pripomočke spadajo koničasta in ukrivljena pinceta, ki ju uporabljamo za ločevanje in nanašanje trepalnic. Pred nanašanjem trepalnic je potrebna predpriprava. Trepalnice razčešemo z ščetko za razčesavanje. V primeru slabo odstranjenega ličila si lahko pomagamo z majhnimi aplikatorji in ostranimo ostanke ličil. Z medicinskim trakom zaščitimo trepalnice na spodnji veki. Lepilo za trepalnice, ki je lahko črno ali prozorno, lahko nanesemo na za to namenjen kamen. Med samim postopkom in na koncu lahko pospešimo sušenje lepila z Sušilcem lepila za trepalnice.

   

  [metadesc] => Pripomočki za podaljševanje CLD trepalnic: svilene trepalnice na trakcu, lepilo za trepalnice, koničasta in ukriljena pinceta, ščetka za razčesavanje, mikro aplikator, medicinski trak, kamen, sušilec lepila za trepalnice [metakey] => svilene trepalnice na trakcu, lepilo za trepalnice, koničasta in ukriljena pinceta, ščetka za razčesavanje, mikro aplikator, medicinski trak, kamen, sušilec lepila za trepalnice [customtitle] => [slug] => trepalnice [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 4151 [1] => 2257 ) [childs] => Array ( ) ) [3] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 50 [category_name] => Barve in senčila [category_description] =>

  Senčila in osvetljevalci vsebujejo koncentrirane pigmente, s katerimi lahko ustvarimo naravno obliko obrvi. S kombinacijo svetlejšega in temnejšega senčila lahko prikrijemo številne nepravilnosti.

   

  [metadesc] => Senčila in osvetljevalci vsebujejo koncentrirane pigmente, s katerimi lahko ustvarimo naravno obliko obrvi. S kombinacijo svetlejšega in temnejšega senčila lahko prikrijemo številne nepravilnosti. [metakey] => Senčila, osvetljevalci, koncentrirani pigmenti, naravna oblika, obrvi, prikrijemo številne nepravilnosti. [customtitle] => [slug] => barva-in-sencila-za-obrvi-in-trepalnice [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2261 ) [childs] => Array ( ) ) [4] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 134 [category_name] => Papirnate trepalnice [category_description] =>

  Dekorativne papirnate trepalnice imajo neverjeten efekt v svetu MAKE UP-a. To je pika na i pri izdelavi perfektnega MAKE UP-a. Nepogrešljive pri svečanih dogodkih, porokah, obletnicah ...

  [metadesc] => Dekorativne papirnate trepalnice imajo neverjeten efekt v svetu MAKE UP-a. To je pika na i pri izdelavi perfektnega MAKE UP-a. Nepogrešljive pri svečanih dogodkih, porokah, obletnicah ... [metakey] => Dekorativne, papirnate trepalnice, neverjeten efekt, MAKE UP, Nepogrešljive, CLD [customtitle] => [slug] => papirnate-trepalnice [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2256 ) [childs] => Array ( ) ) [5] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 85 [category_name] => Individualne trepalnice CLD [category_description] =>

  Trepalnice - individualne - črne – CLD - CLD Black Idividual Eyelash Extensions

  Oblika: B, C, D

  Dolžina: 10, 12, 14, 16 mm

  Debelina: 0,20mm

   

   

  [metadesc] => Trepalnice - individualne - črne – CLD - CLD Black Idividual Eyelash Extensions OBLIKA: C, D, B DOLŽINA: 10, 12, 14, 16 mm DEBELINA: 0,20mm [metakey] => INDIVIDUALNE TREPalnice, cld, creative lash design [customtitle] => [slug] => individualne-trepalnice-cld [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2260 ) [childs] => Array ( ) ) [6] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 124 [category_name] => Metalni pripomočki CLD [category_description] =>

  Za permanentno podaljševanje trepalnic potrebujete kvalitetne svilene trepalnice na trakcu, lepilo za trepalnice in druge pripomočke. Med pripomočke spadajo koničasta in ukrivljena pinceta, ki ju uporabljamo za ločevanje in nanašanje trepalnic. 

   

  [metadesc] => Pripomočki za podaljševanje CLD trepalnic: svilene trepalnice na trakcu, lepilo za trepalnice, koničasta in ukriljena pinceta, ščetka za razčesavanje, mikro aplikator, medicinski trak, kamen, sušilec lepila za trepalnice, škarje, navijač trepalnic [metakey] => Pripomočki, podaljševanje trepalnic, CLD, svilene trepalnice na trakcu, koničasta pinceta, ukriljena pinceta, škarje, navijač trepalnic [customtitle] => [slug] => metalni-pripomocki-cld [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2258 ) [childs] => Array ( ) ) )
 • CLD umetne trepalnice
 • Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 173 [category_name] => Geli za gradnjo umetnih nohtov EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => geli-za-gradnjo-umetnih-nohtov [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2412 ) [childs] => Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 191 [category_name] => Gradilni geli EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => gradilni-geli [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2414 ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 192 [category_name] => Kamuflažni geli EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => kamuflazni-geli [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2413 ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 193 [category_name] => Bazni geli EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => bazni-geli [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2416 ) ) [3] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 194 [category_name] => Beli geli EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => beli-geli [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2415 ) ) ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 174 [category_name] => Barvni geli EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => barvni-geli [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2418 ) [childs] => Array ( ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 175 [category_name] => Lak geli in pripomočki za njihovo uporabo EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => lak-geli-in-pripomocki-za-njihovo-uporabo [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2406 ) [childs] => Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 188 [category_name] => Barvni lak geli EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => barvni-lak-geli [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2410 ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 190 [category_name] => Magnet za lak gel EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => magnet-za-lak-gel [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2407 ) ) ) ) [3] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 176 [category_name] => Priprava nohta EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => priprava-nohta [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2399 ) [childs] => Array ( ) ) [4] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 177 [category_name] => Izdelki za nego obnohtne kožice EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => izdelki-za-nego-obnohtne-kozice-ef [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2411 ) [childs] => Array ( ) ) [5] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 178 [category_name] => Tekočine EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => tekocine-ef [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2396 ) [childs] => Array ( ) ) [6] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 179 [category_name] => Ostali izdelki EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => ostali-izdelki-ef [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2405 ) [childs] => Array ( ) ) [7] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 180 [category_name] => Prah za Akril EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => prah-za-akril-ef [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2403 ) [childs] => Array ( ) ) [8] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 181 [category_name] => Seti EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => seti-ef [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2397 ) [childs] => Array ( ) ) [9] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 182 [category_name] => Akvarelne barve EF [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => akvarelne-barve-ef [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2419 ) [childs] => Array ( ) ) [10] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 183 [category_name] => Šablone in umetne konice EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => sablone-in-umetne-konice-ef [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2398 ) [childs] => Array ( ) ) [11] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 184 [category_name] => Čopiči EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => copici-ef [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2417 ) [childs] => Array ( ) ) [12] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 185 [category_name] => Pile in bloki EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => pile-in-bloki-ef [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2404 ) [childs] => Array ( ) ) [13] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 186 [category_name] => Pripomočki EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => pripomocki-ef [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2421 ) [childs] => Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 195 [category_name] => Metalni pripomočki EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => metalni-pripomocki-ef [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2422 ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 196 [category_name] => Ostali pripomočki EFx [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => ostali-pripomocki-ef [virtuemart_media_id] => Array ( [0] => 2401 ) ) ) ) )
 • EF EXCLUSIVE (EFx)

Kategorije

  Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 34 [category_name] => PARAFIN za nego rok in nog [category_description] =>

  Ta kategorija zajema vse, kar je povezano z nego s parafinom: Parafinske kopeli, parafin, rokavice, čopiče...

  [metadesc] => Ta kategorija zajema vse, kar je povezano z nego s parafinom: Parafinske kopeli, parafin, rokavice, čopiče... [metakey] => Parafin, parafinska kopel, Vse za nohte – briljant [customtitle] => [slug] => parafin [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 43 [category_name] => PEDIKURA-SPA [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => pedi [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 44 [category_name] => MANIKIRA - SPA [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => mani [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [3] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 100 [category_name] => Pripomočki - MANI in PEDI [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => manikura-set-listi-vrtnice [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) )
 • Manikura in Pedikura
 • Array ( )
 • Akcija!
 • Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 56 [category_name] => SMART trepalnice [category_description] =>

   

  SMART LASH kvalitetne svilene trepalnice in kvalitetna lepila za aplikacijo umetnih svilenih trepalnice. Trepalnice so namenjene metodi 1:1. Trepalnice so C oblike in so nanizane na samolepilnem trakcu, kar omogoča krajšo in učinkovitejšo aplikacijo. Trepalnice so pakirane posamično po vsaki dolžini ali kot MIX, kjer je v eni škatlici več dolžin trepalnic enake debeline.

  Ponudba zajema kvalitetna lepila za trepalnice, pakirana po 5 ali 10 ml. Na volju tudi lepila za tiste, ki so nagnjeni k alergijam. Lepila se hitro sušijo in omogočajo hitro aplikacijo. Če so pravilno shranjena, se v embalaži ne sušijo in jih je moč porabiti do konca. Lepila so zelo močna, zato trepalnice obstanejo na naravni trepalnici dalj časa, kot pri ostalih tovrstnih lepilih.

  V tej kategoriji najdete tud PRIMER za trepalnice, ki poveča obstojnost aplikacije. In še posebnost, to so trepalnice s kamenčki različnih oblik in barv.

  [metadesc] => Svilene trepalnice SMART LASHES. Vsaka dolžina svilenih trepalnic je pakirana posamično v svoji škatlici. Dolžine, ki so na voljo, so od 6mm do 17mm. Debeline trepalnic, ki so primerne za metodo 1:1, pa so lahko 0,15mm in 0,20mm. Na voljo sta tudi metodi 2:1 ali 3:1, kjer uporabljamo svilene trepalnice debeline 0,07mm. Te so pakirane kot MIX v eni škatlici od dolžine 8mm do 13. [metakey] => SMART trepalnice, SMART lashes, SVILENE TREPALNICE, METODA 1:1, 2:1, 3:1, debelina 0,20mm, 0,25mm, 0,15mm, 0,07mm, dolžina od 8mm do 16mm [customtitle] => [slug] => lashes2014-11-08-20-47-35 [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 76 [category_name] => CLD trepalnice [category_description] =>

  Goste, dolge in urejene umetne trepalnice – danes modni trend na vsakem koraku! Moderni ženski 21. stoletja vedno primanjkuje časa. Vseeno pa mora biti urejena in hitra pri lepotičenju. In temu nasproti je prišel trend podaljševanja trepalnic, ki omogoča vedno urejen videz naših oči brez izgubljanja časa z nanašanjem maskare. Permanentno podaljševanje trepalnic omogoča izdelavo popolnoma naravnega videza. Odvisno od tehnike se trepalnice lepijo na posamezno naravno trepalnico s posebej za to namenjenim lepilom za svilene trepalnice.

  Trepalnice se precizno lepijo cca 1mm od korena naravne trepalnice. Sam postopek podaljševanja trepalnic traja približno 2 uri. Med tem ste v ležečem položaju z zaprtimi očmi. Gostota trepalnic pa je odvisna od same gostote naravnih trepalnic. Naravne trepalnice se podobno kot lasje obnavljajo. Ta cikel pri trepalnicah traja približno 2-3 mesece, odvisno od posameznika. Posledično tudi obstojnost trepalnic ni pri vseh enaka, saj na to vpliva cikel rasti trepalnic. Praviloma se korektura trepalnic priporoča na 3-4 tedne. dolžina svilenih trepalnic je pakirana posamično v svoji škatlici. Dolžine, ki so na voljo, so od 8mm oziroma 9mm do 16mm. Debeline trepalnic, ki so primerne za metodo 1:1, pa so lahko 0,15mm, 0,20mm in 0,25mm. Na voljo sta tudi metodi 2:1 ali 3:1, kjer uporabljamo svilene trepalnice debeline 0,07mm- metoda imenovana Volumenska metoda. Te so pakirane kot MIX v eni škatlici od dolžine 8mm do 13mm ali vsaka dolžina posamezno v škatlici.

  Podaljški trepalnic so namenjeni tistim, ki so vedno radi urejeni kot tudi tistim, ki bi radi izstopali pri posebnih priložnostih in obletnicah. Pričarajo goste trepalnice naravnega videza, uporabljajo pa jih lahko tudi uporabnice kontaktnih leč. In še nasvet uporabnicam modnega trenda umetnih trepalnic:

  24 ur po postopku podaljševanja trepalnic ne močite z vodo.

  48 ur po postopku podaljševanja trepalnic podaljškov ne izpostavljajte direktnemu curku vode ali se izognite obisku savne.

  Ne uporabljajte maskare.

  Ne uporabljajte odstranjevalcev ličil, ki vsebujejo olja.

  Nikoli umetnih trepalnic ne poskušajte odstraniti sami.

  Svilene trepalnice CLD LASHES. Vsaka dolžina svilenih trepalnic je pakirana posamično v svoji škatlici. Dolžine, ki so na voljo, so od 9mm do 16mm. Debeline trepalnic, ki so primerne za metodo 1:1, pa so lahko 0,15mm, 0,20mm in 0,25mm. Na voljo sta tudi metodi 2:1 ali 3:1, kjer uporabljamo svilene trepalnice debeline 0,07mm. Te so pakirane kot MIX v eni škatlici od dolžine 8mm do 13mm. Ali so na voljo posamično, vsaka dolžina.

  [metadesc] => Svilene trepalnice CLD LASHES. Vsaka dolžina svilenih trepalnic je pakirana posamično v svoji škatlici. Dolžine, ki so na voljo, so od 9mm do 16mm. Debeline trepalnic, ki so primerne za metodo 1:1, pa so lahko 0,15mm, 0,20mm in 0,25mm. Na voljo sta tudi metodi 2:1 ali 3:1, kjer uporabljamo svilene trepalnice debeline 0,07mm. Te so pakirane kot MIX v eni škatlici od dolžine 8mm do 13mm. Ali so na v [metakey] => CLD TREPALNICE, lashes, svilene, metoda 1:1, 2:1, 3:1, debeline 0,20mm, 0,15mm, 0,07mm, 0,25mm, umetne trepalnice [customtitle] => [slug] => cld-trepalnice [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 89 [category_name] => FLARELASH trepalnice [category_description] =>

  Flare Lash so kvalitetne umetne trepalnice v traku in trepalnice v šopu ter izbor pripomočkov, ki jih potrebujemo za nameščanje trepalnic in za podaljševanje le-teh. Da vi zadovoljili vse okuse, je na voljo veliko različnih dizajnov trepalnic v traku. Lahko so črne ali rjave trepalnice, ki samo umetniško poudarijo lepoto naravnih trepalnic. V veliko pomoč so lahko tistim, kateri imajo kratke in tanke naravne trepalnice. Na drugi strani so trepalnice dekorativnega pomena ter so z bleščicami, perjem, biseri, akrilnimi in kristalnimi kamenčki. Velika izbira trepalnic omogoča okras različnih tipov ljudi v različnih priložnostih. In kaj nam omogočajo trepalnice v traku? Z njimi dosežemo popolnoma novo obliko oči.  Ročno izdelane trepalnice je zelo enostavno in udobno nositi. Ravno zato je komplet trepalnic v šopu (CLUSTER EYELASHES) pravilna izbira za tiste, ki želijo izpopolniti izgled svojih naravnih trepalnic.

  Ponudba  barvnih trepalnic v šopkih (Color Cluster Eyelashes) lahko naravne trepalnice istočasno zgosti in podaljša. In kar je tudi zelo pomembno, trepalnice so lahke, ukrivljene in vodoodporne. Barvne trepalnice so prav tako za tiste, ki želijo poudariti svoje oči ali izpostaviti barvo oči. In popolnoma zmotno je, da so umetne trepalnice samo za poroke in za pomembne dogodke. Pripomočki za urejanje obrvi in trepalnic vključujejo vse, kar potrebujete za ureditev vašega videza v le nekaj sekundah. In za idealni videz so umetne trepalnice FlareLash pika na i. Vsi izdelki iz linije FlareLash so narejeni z namenom, da so enostavni za uporabo tudi za popolne začetnike. In tudi vižazistom in umetnikom v svetu ličenja bodo FlareLash trepalnice pomagale ustvariti totalno preobrazbo v videzu oči. Trepalnice FlareLash so narejene iz človeških las in so sterilizirane.

  [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => trepalnice2015-08-25-09-42-49 [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) )
 • TREPALNICE
 • Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 90 [category_name] => Akril - SETI [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => akril2015-08-30-10-31-34 [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 92 [category_name] => Akril - PRAH [category_description] => [metadesc] => Modeliranje in podaljševanje nohtov po sistemu Akrila z zelo kvalitetnimi materiali EF Exclusive in RA Nails. Z akrilom lahko podaljšujemo po sistemu lepljenja konic ali na šablono. [metakey] => Modeliranje in podaljševanje nohtov, Akril, EF Exclusive, RA Nails. lepljenja konic, šablone [customtitle] => [slug] => akril2015-08-30-12-11-50 [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 95 [category_name] => Akril - BARVNI PRAH [category_description] => [metadesc] => Modeliranje in podaljševanje nohtov po sistemu Akrila z zelo kvalitetnimi materiali EF Exclusive in RA Nails. Z akrilom lahko podaljšujemo po sistemu lepljenja konic ali na šablono. [metakey] => Modeliranje in podaljševanje nohtov, Akril, EF Exclusive, RA Nails. lepljenja konic, šablone [customtitle] => [slug] => akril2015-08-30-14-16-49 [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [3] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 96 [category_name] => Akril - TEKOČINE [category_description] => [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => akril2015-08-30-14-20-42_ [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) )
 • AKRIL
 • Array ( )
 • NOVO!
 • Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 8 [category_name] => Kamuflažni UV geli [category_description] =>

  Kamuflažni geli, poznani tudi kot make up geli, priznane znamke EF Exclusive (Cover Pink UV Gel) so namenjeni prikrivanju nepravilnosti nohta ter doseganju naravnega izgleda nohta. Z uporabo kamuflažnega gela lahko vizualno podaljšamo nohtno posteljico in s tem dosežemo lepši izgled nohta. Za vezni gel lahko po želji uporabimo ali Prozoren (Clear) gel ali Prozoren gradilni gel (Clear Builder Gel), ki ga nanesemo tanko kot lak ter utrdimo v UV lučki. 

  [metadesc] => Kamuflažni UV geli EF Exclusive za podaljšanje nohtne posteljice in prekrivanje nepravilnost nohta [metakey] => Vse za nohte – briljant, www.briljant.si, cover gel, kamuflažni gel, make up gel, podaljšanje nohtne posteljice, prekrivanje nepravilnosti nohta, EF Exclusive, izgradnja nohtne posteljice, TEČAJI PODALJŠEVANJA NOHTOV [customtitle] => [slug] => uv-vezni-in-kamuflazni-geli-ef-exclusive [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 21 [category_name] => Beli UV geli za francosko manikiro [category_description] =>

  Beli geli EF Exclusive za francosko manikiro so namenjeni za izdelavo prekrasne francoske manikire. Lahko jih mešamo z barvnimi geli, kombiniramo z bleščicami ali z njimi ustvarjamo poslikave nohtov. Na izbiro je tekoč bel gel Bel gel-French White Gel ali gost gradilni gel Bel modelirni gel-White builder gel. Na voljo sta naslednja original pakiranja: 15 in 30 gr. 

  [metadesc] => Kvalitetni beli UV geli tekoče ali goste strukture za izdelavo francoske manikire [metakey] => Vse za nohte – briljant, www.briljant.si, uv geli, gel za nohte, geli za nohte, uv geli za nohte, uv gel za nohte, francoska manikira, EF Exclusive, TEČAJI MODELIRANJA in PODALJŠEVANJA NOHTOV [customtitle] => [slug] => uv-beli-geli-za-francosko-manikiro [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 9 [category_name] => Modelirni - gradilni UV geli [category_description] =>

  Modelirni geli EF Exclusive so namenjeni podaljševanju in modeliranju nohtov. Geli so zelo elastični, ne pokajo in pri pravilni uporabi ne odstopajo pri robovih nohta. Razlikujejo se v gostoti in barvi. Tekoče gele je lažje uporabljati pri podaljševanju nohtov z umetnimi konicami. Za podaljševanje nohtov s pomočjo šablon so bolj primerni gostejši geli. Geli v roza odtenku so zelo primerni za izdelavo francoske manikire. Prozorni geli pa se zelo lepo obnesejo pri dekoracijah in poslikavah nohtov. Po nanosu jih utrjujemo v UV lučki. Izbirate lahko med različnimi original pakiranji, odvisno ali potrebujete gele za osebno rabo ali za profesionalno rabo. Izbirate lahko med naslednjimi Modelirnimi - Gradilnimi UV geli EF Exclusive (15 gr, 30 gr, 50 gr):

  - Prozoren UV gel EF Exclusive (Clear UV gel EF Exclusive)

  - Prozoren gradilni UV gel EF Exclusive (Clear Builder UV Gel EF Exclusive)

  - Roza gradilni UV gel EF Exclusive (Pink Builder UV Gel EF Exclusive)

  [metadesc] => Kvalitetni gradilni UV geli za izgradnjo nohtov na konice ali šablono [metakey] => Vse za nohte – briljant, www.briljant.si, UV gradilni geli za nohte, Prozoren UV gel, Clear UV gel, Prozoren gradilni UV gel, EF Exclusive, Clear Builder UV Gel, Roza gradilni UV gel, Pink Builder UV GeL, TEKOČ GEL, GOST GEL, GEL TEKOČE STRUKTURE, GEL GOSTE STRUKTURE, TEČAJI PODALJŠEVANJA NOHTOV [customtitle] => [slug] => uv-modelirni-gradilni-geli [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [3] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 10 [category_name] => Zaključni geli [category_description] =>

  Zaključne gele uporabljamo kot zadnjo fazo nanosa, da dosežemo visok sijaj. Tako kot ostale vrste gela je tudi tega potrebno utrjevati v UV LUČKI. Čas utrjevanja zaključnega gela je v večini primerov 120 sekund, razen če proizvajalec navaja drugačna navodila. V sistemu geliranja sta na voljo dve vrsti top gelov- eni so v lončku drugi v steklenički na čopič. Večino teh gelov lahko tudi uporabimo kot zaključek pri akrilnem sistemu. Nekatere zaključne gele je potrebno po utrjevanju obrisati s Gel Cleanerjem, nekatere ne.


  Zasledimo več imenovanj teh gelov: zaključni gel, top gel, finish gel, gel za sijaj, gel za visok sijaj, gloss ipd.


  Na voljo zaključni geli naslednjih znamk: First gel, EF Exclusive, Ra Nails, Nail-o-Nail.

  [metadesc] => Zaključne gele uporabljamo kot zadnjo fazo nanosa, za visok sijaj. Utrjujemo jih v UV LUČKI, v povprečju 120 sekund. Top gele uporabljamo v sistemu geliranja in v akrilnem sistemu. Na voljo zaključni geli naslednjih znamk: First gel, EF Exclusive, Ra Nails, Nail-o-Nail. [metakey] => Vse za nohte – briljant, www.briljant.si, zaključni gel, top gel, finish gel, gel za sijaj, gel za visok sijaj, gloss, TEČAJI ZA NOHTE, First gel, EF Exclusive, Ra Nails, Nail-o-Nail. [customtitle] => [slug] => uv-zakljucni-top-geli [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [4] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 11 [category_name] => Barvni UV geli [category_description] =>

  Barvni geli EF Exclusive redkejše strukture, zelo pigmentirani in prekrivni, namenjeni poslikavi in dekoraciji geliranih nohtov. Na voljo v original pakiranjih v lončku 7 ml. Na voljo je 45 privlačnih odtenkov.

  [metadesc] => Barvni UV geli EF Exclusive namenjeni poslikavam in dekoriranju nohtov. [metakey] => Vse za nohte – briljant, www.briljant.si, uv geli, gel za nohte, geli za nohte, uv geli za nohte, uv gel za nohte, barvni geli, barvni uv geli, EF Exclusive, tečaji modeliranja in podaljševanja nohtov [customtitle] => [slug] => uv-barvni-geli [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) )
 • UV Geli First Gel
 • Array ( )
 • Tekočine
 • Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 57 [category_name] => PILE [category_description] =>

  Pile za nohte različnih granulacij, barv in oblik. Pile znamk EURO FASHION, EF EXCLUSIVE, NAIL PRO.

  [metadesc] => Pile za nohte različnih granulacij, barv in oblik. Pile znamk EURO FASHION, EF EXCLUSIVE, NAIL PRO. [metakey] => Pile za nohte, EURO FASHION, EF EXCLUSIVE, NAIL PRO [customtitle] => [slug] => pile [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 58 [category_name] => POLIRNI BLOKI [category_description] =>

  Polirni bloki za piljenje naravnih nohtov in umetnih nohtov. Na voljo v različnih oblikah, barvah in granulacijah. Bloki različnih znamk EURO FASHION, EF EXCLUSIVE. 

  [metadesc] => Polirni bloki za piljenje naravnih nohtov in umetnih nohtov. Na voljo v različnih oblikah, barvah in granulacijah. [metakey] => Polirni bloki, EURO FASHION, EF EXCLUSIVE [customtitle] => [slug] => blok [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) )
 • Pile in bloki
 • Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 45 [category_name] => Umetne konice in lepila [category_description] =>

  Umetne konice za podaljševanje nohtov različnih znamk: ImpressioNails, RA Nails, EF Exclusive in Euro Fashion. Uporabljajo se v kombinaciji z UV Geli ali z Akril sistemom. 

  [metadesc] => Umetne konice za podaljševanje nohtov različnih znamk: ImpressioNails, RA Nails, EF Exclusive in Euro Fashion. Uporabljajo se v kombinaciji z UV Geli ali z Akril sistemom. [metakey] => Umetne konice, podaljševanje nohtov, ImpressioNails, RA Nails, EF Exclusive, Euro Fashion, UV Geli, Akril sistem [customtitle] => [slug] => umetne-konice [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 46 [category_name] => Šablone [category_description] =>

  Šablone za podaljševanje in izdelavo umetnih nohtov po sistemu akrila ali UV gela različnih znamk: ImpressioNails, RA Nails, ESN, EF Exclusive, EURO FASHION. 

  [metadesc] => Šablone za podaljševanje in izdelavo umetnih nohtov po sistemu akrila ali UV gela različnih znamk: ImpressioNails, RA Nails, ESN, EF Exclusive, EURO FASHION. [metakey] => Šablone, podaljševanje in izdelava umetnih nohtov, sistem akrila, UV gel, ImpressioNails, RA Nails, ESN, EF Exclusive, EURO FASHION. [customtitle] => [slug] => sablone [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) )
 • Umetne konice, šablone, lepila
 • Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 20 [category_name] => Čopiči za gel [category_description] =>

  Čopiči EF Exclusive za gel omogočajo natančno modeliranje z gelom. Ob skrbni negi imajo dolgo življenjsko dobo.

  [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => cop-za-gel [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 26 [category_name] => Čopiči za Zhostovo [category_description] =>

  Čopiči za Zhostovo

  [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => copici-za-zhostovo [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 28 [category_name] => Čopiči za Akril EF Exclusive [category_description] =>

  Čopiči za Akril, zelo kvalitetni Čopiči Kolinsky.

  [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => copzaakr [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [3] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 23 [category_name] => Čopiči za ONE STROKE [category_description] =>

  Čopiči ONE STROKE se delijo v dve skupini. Ena se uporablja za obrobe poslikav in za zelo tanke črte. Druga se uporablja za ustvarjanje enogibnih poslikav v kombinaciji z dvema ali več Akrilnimi barvami.

  [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => copici-za-one-stroke [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [4] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 22 [category_name] => Čopiči za Akvarel - Aquarelle - EF Exclusive [category_description] =>

  Čopiči EF Exclusive namenjeni za ustvarjanje prekrasnih poslikav z vodnimi barvami.

  [metadesc] => [metakey] => [customtitle] => [slug] => copici-za-akvarel-aquarelle-efexclusive [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) )
 • Čopiči za nohte
 • Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 30 [category_name] => Barve za poslikave nohtov [category_description] =>

  Barve za poslikave nohtov se delijo v dve skupini:

  - Akrilne barve in

  - Akvarelne barve

  Akrilne barve EF se delijo v tri skupine: klasična kolekcija (25 odtenkov), biserna kolekcija (16 odtenkov), flourescentna kolekcija (6 odtenkov). So zelo pigmentirane in na voljo v 47 odtenkih. Uporabljamo jih za naslednje poslikave nohtov: hitro risanje, one stroke, zhostovo ...

  Akrilne barve RA NAILS na voljo v 45 odtenkih.

  Akvarelne ali vodne barve se uporabljajo za akvarelne poslikave. Na voljo v 26 odtenkih, tudi v zlati in srebrni barvi. 

  Pri izvajanju tečajev poslikav nohtov (ONE STROKE, ZHOSTOVO, AKVAREL ... ) uporabljamo barve iz zgoraj navedenih linij. 

   

  [metadesc] => Tečaj poslikav nohtov ONE STROKE, ZHOSTOVO, AKVAREL, aquarelle painting [metakey] => Vse za nohte – briljant, efexclusive, eurofashion, poslikave nohtov, one stroke, zhostovo, akvarel, water colors, acrylic colors [customtitle] => Barve za poslikave nohtov [slug] => barve-za-poslikave-nohtov-nail-art [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 31 [category_name] => Kamenčki, bleščice, konfeti, swarovski, laki, folija, nalepke, školjke [category_description] =>

  Obsežna kategorija kvalitetnih izdelkov za nohte priznanih znamk EF EXCLUSIVE in EURO FASHION. Obsega bleščice različnih velikosti, pigmentne prahe, nalepke, lake za poslikavo nohtov, konfete, školjke v traku, swarovske kamenčke, folijo, transferno folijo, ledene koščke, modele za 3D akril in še več izdelkov, s katerimi lahko izdelate prekrasen NAIL ART na gelne, akrilne ali permanentno lakirane nohte. 

  Preverite našo ponudbo kvalitetnih izdelkov za nohte Briljant.si-Vse za nohte! 

  [metadesc] => Tečaj poslikav nohtov ONE STROKE, ZHOSTOVO, AKVAREL, aquarelle painting, mix media, nakit iz akrila [metakey] => Vse za nohte – briljant, efexclusive, eurofashion, poslikave nohtov, one stroke, zhostovo, akvarel, water colors, acrylic colors [customtitle] => Dekoracija in poslikava nohtov [slug] => kamencki-blescice-konfeti-swarovski-laki-folija-nalepke-skoljke [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) )
 • NAIL ART
 • Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 53 [category_name] => Celulozne vate - blazinice [category_description] =>

  V tej kategoriji najdete vate oziroma blazinice treh vrst oziroma štiri različna pakiranja:

  - celulozne vate ali blazinice 500 kom v roli,
  - celulozne vate ali blazinice 1000 kom v roli,
  - vate ali blazinice v obliki gobice - 79 kom,
  - vate ali blazinice EF EXCLUSIVE - 200 kom.

  Celulozne vate ali blazinice se lahko uporabljajo v kozmetične in zdravstvene namene. V kozmetični dejavnosti se uporabljajo za odstranjevanje laka in za odstranjevanje lepljivih slojev gela in lak gela ter dezinfekcijo nohtov v kombinaciji z primernimi tekočinami. Celulozne vate ali blazinice so narejene iz celuloznih vlaken, ki vpijajo tekočino in pri brisanju ne puščajo vlaken in majhnih delcev. Uporabne so tudi za čiščenje pripomočkov za nohte in UV lučk ter za čiščenje čopičev. Za shranjevanje in lažjo uporabo celuloznih vat v roli lahko uporabite tudi stojalo za vate, ki ga najdete v naši ponudbi.

  Celulozne vate ali blazinice so znamk EF Exclusive in EURO FASHION.

  [metadesc] => Celulozne vate - blazinice za kozmetične namene za odstranjevanje laka in za odstranjevanje lepljivih slojev gela in lak gela ter dezinfekcijo nohtov v kombinaciji z primernimi tekočinami. Narejene so iz celuloznih vlaken, ki vpijajo tekočino in pri brisanju ne puščajo vlaken in majhnih delcev. [metakey] => celulozne vate, blazinice, wipes, cellulose swabs, tečaji za nohte, Briljant-vse za nohte, ef exclusive, euro fashion [customtitle] => [slug] => vate [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 88 [category_name] => Ostali pripomočki za nohte [category_description] =>

  Ostali pripomočki za nohte

  [metadesc] => Ostali pripomočki za nohte [metakey] => Ostali pripomočki za nohte [customtitle] => [slug] => pripomocki2015-06-17-19-54-46_ [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 54 [category_name] => METALNI PRIPOMOČKI [category_description] =>

  Med skupini metalni pripomočki za nohte najdete škarjice, pincete, pripomoček za mešanje, pripomoček za odstranjevanje obnohtne kožice, škarje za obnohtno kožico, klešče za umetne konice. 

  [metadesc] => Med skupini metalni pripomočki za nohte najdete škarjice, pincete, pripomoček za mešanje, pripomoček za odstranjevanje obnohtne kožice, škarje za obnohtno kožico, klešče za umetne konice [metakey] => škarjice, pincete, pripomoček za mešanje, pripomoček za odstranjevanje obnohtne kožice, škarje za obnohtno kožico, klešče za umetne konice [customtitle] => [slug] => pripomocki2014-10-29-21-56-19 [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [3] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 80 [category_name] => Zaščitni pripomočki [category_description] =>

  Zaščitni pripomočki, ki so nujno potrebni pri delu nohtnega stilista: rokavice, maske ...

  [metadesc] => Zaščitni pripomočki, ki so nujno potrebni pri delu nohtnega stilista: rokavice, maske ... [metakey] => Zaščitni pripomočki, nohtni stilist, rokavice, maske, efexclusive, first gel slovenija ... [customtitle] => [slug] => zascitni-pripomocki [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) )
 • Pripomočki za nohte
 • Array ( [0] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 37 [category_name] => UV in LED LUČKE [category_description] =>

  UV in LED lučke za utrjevanje materialov za nohte, ki se utrjujejo pod UV ali LED svetlobo. 

  [metadesc] => UV in LED lučke za utrjevanje materialov za nohte, ki se utrjujejo pod UV ali LED svetlobo znamke EF EXCLUSIVE. BRILJANT - VSE ZA NOHTE [metakey] => uv lučka, led lučka, uv lamp, led lamp, Briljant.si - Vse za nohte, ef exclusive slovenija, first gel slovenija [customtitle] => [slug] => uv-led-lucke [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [1] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 38 [category_name] => Brusilni strojčki in nastavki [category_description] => [metadesc] => Brusilni strojčki z dovolj velikim številom obratov za potrebe manikire in pedikure z vsemi potrebnimi nastavki. [metakey] => brusilni strojček, strojček za manikuro, brusilni nastavek, brus [customtitle] => [slug] => brusilni-strojcki [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) [2] => stdClass Object ( [virtuemart_category_id] => 39 [category_name] => Ostala oprema za nohte [category_description] => [metadesc] => Sesalec za prah, ki nastaja pri piljenju in odstranjevanju gelnih in akrilnih nohtov. [metakey] => gelni nohti, akrilni nohi [customtitle] => [slug] => oprema-za-nohte [virtuemart_media_id] => Array ( ) [childs] => Array ( ) ) )
 • Oprema za nohte
 • Array ( )
 • Fiberglass tehnika

Partnerji

 • 1